Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Business Communication - Introduction.

  Introduction to Communication.

  Basic types of communication.

  Stressors in communication.

  Social Skills.

  Culture and Social Diversity.

  Dimensions of Cultural Diferences.

  Body Language:

  The distance.

  The position.

  The handshake.

  Encounters.

  First impressions.

  To communicate interest.

  The secret language of smiles.

  Power-plays.

  Reading others right.

  Dress Success.

  Love-signs.

  The Thirty-One Rules of Silent Speech Success by D. Lewis.

  Typical Examples of Cultural Differences.

  Prejudice.

Doporučená literatura

 • Obligatory:
  PEASE, Allan a Barbara PEASE. The Definitive Book of Body Language. 1st. London: International Pty Ltd, 2006.
  LEWIS, David. The Secret Language of Success: Using Body Language to Get What you Want. 2nd. New York: Carroll and Graf Publishers, Inc., 1999. ISBN 978-0883658949.
 • Recommended:
  •TROMPENAARS, Fons; HAMPDEN-TURNER, Charles. Riding the Waves of Culture : Understanding Cultural Diversity in Business. Second Edition. London : Nicholas Brealey Publishing, 2008. 265 s. ISBN 13: 978-1-85788-176-9, 10: 1-85788-175-1.
  •MYERS, David G. Social Psychology. International Edition. [s.l.] : [s.n.], 1993.
  •HALL, Edward T. The Silent Language. Second Edition. New York : Anchor Books Editions, Random House, 1990. 209 s. ISBN 0-385-05549-8.
  •HALL, Edward T. . Beyond Culture. Second Edition. New York : Anchor Books, Random House, 1989. 298 s. ISBN 0-385-12474-0.
  •BOČÁNKOVÁ, Milena, et al. Intercultural Communication : Typical Features of the Czech, British, American, Japanese, Chinese and Arab Cultures. Vyd. 1. Praha : VŠE v Praze, 2009. 142 s. ISBN 978-80-245-1081-1.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím