Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA

Sylabus

 • PRÁVNÍ NÁSTROJE A INSTITUCE NA PODPORU POLITIKY ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ.
 • KULTURNÍ ASPEKTY ROZDÍLŮ MEZI MUŽI A ŽENAMI.
 • TEORIE MUŽSKÝCH A ŽENSKÝCH ROLÍ, MUŽSKÁ A ŽENSKÁ IDENTITA.
 • ROZDÍLY MEZI MUŽI A ŽENAMI V KOGNITIVNÍCH FUNKCÍCH.
 • GENDER A INTELIGENCE.
 • ŠKÁLA FEMINITY A MASKULINITY.
 • MĚNÍCÍ SE NÁZORY NA KARIÉRU, MANŽELSTVÍ A RODINU.
 • RODINA JAKO IMITAČNÍ MODEL VZORCŮ CHOVÁNÍ.
 • DĚLBA PRÁCE V RODINĚ A PÉČE O DÍTĚ.
 • PROFIL EMANCIPOVANÉ ŽENY.
 • GENDEROVÉ NEROVNOSTI V ORGANIZACÍCH.
 • SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI.
 • FORMY DISKRIMINACE VE SPOLEČNOSTI.
 • NOVÝ SYSTÉM GENDEROVÝCH VZTAHŮ.
 • AKTIVNÍ ZPŮSOB ŽIVOTA, ROVNOPRÁVNOST, VZÁJEMNÝ RESPEKT A OCENĚNÍ.

Doporučená literatura

 • GILLIGANOVÁ,C. Jiným hlasem. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-402-8.
 • KŘÍŽKOVÁ, A. - PAVLICA, K. Management generových vztahů. Praha: Management Press, 2004. ISBN: 80-7261-117-8.
 • MOIR, A. - MOIR, B. Proč muži nežehlí. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-945-4.
 • OAKLEYOVÁ, A. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-403-6.
 • VĚŠINOVÁ, E. - MAŘÍKOVÁ, H. Společnost žen a mužů z aspektu gender. Praha: Open Society Fund, 1999. ISBN 80-7254-374-1.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím