Management ubytovacích zařízení

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma

PředmětManagement ubytovacích zařízení (MNUZ-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Petr Scholz, DiS., Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma P 5 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Úvod do hotelnictví. Hotelové společnosti a hotely.
  2. Kategorizace a klasifikace ubytovacích zařízení. Legislativa. Hotelstars union.
  3. Ubytovací úsek – Recepce.
  4. Revenue & Yield management.
  5. Ubytovací úsek – Housekeeping (úklid).
  6. Stravovací úsek – Kuchyň.
  7. Stravovací úsek – Restaurace, Bar, Room Service.
  8. Stravovací úsek – Events.
  9. Obchodní & Marketingové oddělení.
  10. Technický úsek – Údržba & bezpečnost.
  11. Personální úsek.
  12. Ekonomický úsek.
  13. Kvalita a spokojenost hosta. Management stížností.
  14. Green management v ubytovacích zařízeních.

Doporučená literatura

 • KŘÍŽEK, F. & NEUFUS, J. (2014). Moderní hotelový management. Praha: Grada.
  BAKER, S.; HUYTON, J & BRADLEY, P. (2003). Principles of hotel front office
  operations. Padstow: Thomson Learning.
  BERÁNEK, J. a kol. (2016). Moderní řízení hotelového provozu. Praha: Grada.
  KASAVANA, M. L. (2017). Managing front office operations. New York: Educational
  institute.
  NITSCHKE, A. & FRYE. W. (2008). Managing housekeeping operations. Lansing:
  American Hotel & Lodging, Educational Institute.
  PATÚŠ, P. & GÚČIK, M. (2005). Manažment ubytovacej prevádzky hotela. Banská Bystrica: Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu.
  SLÁDEK, G. (2007). Manažment v pohostinstve a hotelierstve. Bratislava: Epos.

  Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky – metodika
  (www.hotelstars.cz)
  ČSN EN ISO 18513:2003 „Služby cestovního ruchu – Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování – terminologie“
  ČSN EN 13809:2004 „Služby cestovního ruchu – Cestovní agentury a cestovní kanceláře(touroperátoři) – terminologie“

Anotace

Cílem předmětu je osvojení si terminologie a základní právní předpisy v oblasti hotelnictví. Teoretický základ, jak fungují jednotlivá oddělení v hotelu. Získání přiměřených zručností pro vytvoření rezervace v hotelovém rezervačním systému Fidelio.


Znalosti: Student umí popsat ubytovací zařízení a jejich klasifikaci, typologii, organizační strukturu. Umí vysvětlit procesy a postupy v hotelu podle provozních a administrativních oddělení. Umí charakterizovat řízení kvality v procesech a provozu hotelu a vysvětlit, jaký má vliv na úspěch hotelu na trhu. Umí popsat použití nové disciplíny maximalizace výnosů - revenue managementu v hotelnictví.Dovednosti: Student umí hodnotit hotely dle klasifikace a používaných postupů, umí realizovat profesionální inspekci hotelu jakou součásti přípravy programu nebo zájezdu. Umí vytvořit rezervaci, přihlášení a odhlášení hosta v operačním systému Fidelio.Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru. Student má přehled o nových trendech v hotelnictví, o nových pozicích a postupech řízení kvality a osobních služeb. Je schopen porozumět základní funkčnosti provozních oddělení v hotelu a jejich vliv na hostův zážitek.


 


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím