Metodika průvodcovské činnosti 2

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi

PředmětMetodika průvodcovské činnosti 2 (MPC2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů6
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi PV 2 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 PV 2 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Vývoj průvodcovských služeb v Evropě a na našem území ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu
 • Kulturní a přírodní dědictví ČR
 • Právní předpisy vztahující se k průvodcovské službě
 • Základní typy průvodcovských služeb
 • Osobnost průvodce
 • Zásady společenského chování
 • Psychologicko-pedagogické aspekty práce průvodce
 • Zásady první pomoci
 • Praktická cvičení v terénu
 • Využívání informačních technologií v práci průvodce

Doporučená literatura

 • RUX, Jaromír.Metodika práce průvodce cestovního ruchu.Díl 2. Místní průvodce.Skripta VŠP JIhlava, Jihlava 2009
 • ORIEŠKA, Ján: Metodika činnosti průvodce. Idea Servis Praha 1994, ISBN 80 – 85970 – 03 - 1

Anotace

Poskytnout studentům informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické tak praktické, aby mohli po absolutoriu uplatnit získané poznatky v praxi.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím