Anglický jazyk 1/CR-u2

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi

PředmětAnglický jazyk 1/CR-u2 (ANJ1CRu2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Jitka Ryšková ( ryskova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi CJ 2 3 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 2 3 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 2 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 2 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 2 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 2 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 2 3 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ

Sylabus

 • Sylabus platný do zimního semestru 2015/2016
  Dealing with complaints. Present Perfect Passive. Should have done. Responding to complaints.
  • Writing complaints. Replying to a letter of complaint. Intensifying adverbs.
  • Off-site services. First conditional. Excursions. Describing attractions. Hiring a car.
  • Giving advice. Giving directions. Coach tours. A guided tour. Car hire information.
  • The business traveller. Important guests. Hotel business facilities. A welcome letter. Comparison.
  • Cultural differences. Present Perfect Simple/Continuous. Business women. Business apartment.
  • Conferences. Conference facilities. Describing use, contents, size, dimensions. Room layouts.
  • A letter of enquiry from a conference co-ordinator. Planning a conference. Conference program.
  • Tour operation-planning. Tour operators. Arranging an itinerary. Fam trips. Future tenses.
  • Incentive tours. Reported speech. A letter to a tour operator. Tour-planning diary.
  • Tour operation-execution. Checking-in a group. Changes in rates. Second conditional.
  • A welcome letter and itinerary. Reported questions. A rooming list. Surveys and questionnaires.
  In-class presentations.
 • Sylabus platný od letního semestru 2015/2016
  Presentations 2, Describing Graphs and Trends 2, Structure of Tourism Industry, Tour Operators, Travel Agencies, Accommodation Establishments, Restaurant Services

Doporučená literatura

 • Povinná literatura platná do zimního semestru 2015/2016
  HENDERSON, Keith Harding, High season: English for the hotel and tourist industry. 2nd impression. Oxford: Oxford University Press, 1994, 710 s. ISBN 01-945-1308-4.

  Doporučená literatura:

  MURPHY, Raymond, English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English /. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, x, 380 s. ISBN 978-0-521-18939-2
 • Literatura platná od letního semestru 2015/2016
  Povinná literatura: materiály e-learningové opory 1CRu2
  Doporučená literatura:
  BAKALÁŘOVÁ, Natálie. Anglická gramatika. Praha : ARSCI, 2003. 294 s. ISBN 8086078337.
  MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge : CUP, 2004. 379 s. ISBN 0521532892.
  PETERS, Sarah, GRÁF, Tomáš. Nová cvičebnice anglické gramatiky. Praha : Polyglot, 1998. 437 s. ISBN 8086195007.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.
Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace.
Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.
Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce v anglickém jazyce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím