Anglický jazyk 1/CR-u5

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi

PředmětAnglický jazyk 1/CR-u5 (ANJ1CRu5)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Jitka Ryšková ( ryskova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi CJ 5 4 kr. ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 5 4 kr. ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 5 4 kr. ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 6 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 5 4 kr. ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 5 4 kr. ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 5 4 kr. ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt CJ 4 kr. ZK

Sylabus

  • Sylalbus platný od zimního semestru 2017/2018:
    Insurance. Marketing and Promotion. Getting a job. Meetings and Negotiations. Conditional and wish clauses. Articles. Indirect speech. Adjectives.

Doporučená literatura

  • Literatura platná od letního semestru 2016/2017 Povinná literatura: materiály e-learningové opory 1CRu3 Doporučená literatura: BAKALÁŘOVÁ, Natálie. Anglická gramatika. Praha : ARSCI, 2003. 294 s. ISBN 8086078337. MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge : CUP, 2004. 379 s. ISBN 0521532892. PETERS, Sarah, GRÁF, Tomáš. Nová cvičebnice anglické gramatiky. Praha : Polyglot, 1998. 437 s. ISBN 8086195007.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.
Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace.
Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.
Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce v anglickém jazyce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím