Francouzský jazyk 2/CR-u2

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi

PředmětFrancouzský jazyk 2/CR-u2 (FRJ2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Soňa Cardová
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 2 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 2 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 2 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • L7 - budoucí čas opisný, zájmena osobní samostatná, zájmena ukazovací nesamostatná, vyjádření času
 • L7 - text, slovesa vědět a umět
 • L8 - výraz "il y a", přechylování, konverzace
 • L8 - text, nepravidelná slovesa rozumět a chtít
 • L9 - vyjádření času (hodiny), vyjádření účelu, číslovky 20 - ...
 • L9 - text, sloveso muset, vyjádření množství
 • shrnutí L7 - L9, konverzace
 • L10 - test L7 - L9, 3. slovesná třída, rozkazovací způsob
 • L10 - text, minulý čas "passé composé"
 • L11 - konverzace v minulém čase, nepravidelnosti sloves 1. slovesné třídy, vyjádření záporu a omezení
 • L11 - text, neurčitý podmět, sloveso dělat
 • L11 - slovesa zvratná, infinitivní vazba, konverzace nad plánkem Paříže
 • L12 - text, opakování L9 - L11
 • test L9 - L11, konverzace na téma ubytování v hotelu

Doporučená literatura

 • - Pravdová, M.: Francouzština pro začátečníky. Praha, LEDA, 2004
 • - Dany, M.: Le francais de l´hotellerie et du tourisme. Paris, Hachette 1993.
 • - Magraner, J.J. – Zajac, M.: Obchodní francouzština. H.Brod, Fragment 1998.
 • - Peyroutet, C.: La France touristique. Paris, Nathan, 1995.

Anotace

La vie familiale, le logement, le temps libre
Les voyages – l´hébérgement, les moyens de transport
Mes études, mes plans d´avenir
La cuisine, la santé
La vie culturelle, les époques artistiques et architectoniques en histoire européenne
La France – le relief, le climat, la population, les symboles de la France
La France – l´histoire en bref, l´industrie, le transport
Paris – capitale de la France
Les régions fr. les plus touristiques
Les différents types de tourisme en France – le tourisme culturel, gastronomique, viticol, bleu, vert, montagnard

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím