Německý jazyk 1/CR-u4

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi

PředmětNěmecký jazyk 1/CR-u4 (NEJ1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 4 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 4 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 4 3 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 3 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 3 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 3 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 3 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 3 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 3 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 3 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 3 kr. KZ

Sylabus

 • Reiseveranstalter und -vermittler
 • Reiseberater
 • Reservierungen
 • Ausstattung eines Reisebüros
 • Reisebüroassistentin
 • Reisebürogründung
 • Grammatik - Adverbien
 • Marketing
 • Besonderheiten des touristischen Marketings
 • Phasen des touristischen Marketings
 • Marketinginstrumente
 • Touristikmessen
 • Vorbereitung auf die Messe und Messebeteiligung

Doporučená literatura

 • Povinná: Lévy - Hillerich,D.: Kommunikation im Tourismus. Plzeň, Fraus, 2004.ISBN 80-7238-297-7.
 • E-learningová opora NEJ1/CR-41. Jihlava: VŠPJ, 2012.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace.


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím