Španělský jazyk 2/CR-u1

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi

PředmětŠpanělský jazyk 2/CR-u1 (SPJ2-2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Eva Tomanová ( tomanova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 2 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ

Sylabus

 • L1 - Úvod do studia, historie, literatura, výslovnost
 • L1 - Množné číslo, rody, časování sloves - ar
 • L1 - Článek, poslech, cvičení
 • L2 - Časování sloves - er, -ir
 • L2 - Nepravidelná slovesa TENER, HACER, PODER
 • L2 - Číslovky, sloveso "být"
 • L3 - Slovesa se změnou v kmeni, sloveso "být" - dokončení
 • L3 - Vyjádření blízké budoucnosti, nepravidelná slovesa
 • L3 - Předložky, zájmena, cvičení, článek, překlad
 • L4 - Zvratná slovesa
 • L4 - Zopakování gram. sloves a zájmen
 • L4 - Přímý a nepřímý předmět, přivlastňovací zájmena
 • L4 - Číslovky, dokončení L4, cvičení

Doporučená literatura

 • Králová, J. – Krbcová, M. – Děkanová, A. – Chacón Gil, P.: FIESTA 1. Plzeň, FRAUS, 1999.
 • Králová, J. – Krbcová, M. – Hrubá, H. – Chacón Gil, P.: FIESTA 2. Plzeň. FRAUS, 2000.
 • Hamplová, S.: Stručná mluvnice španělštiny. Praha, Academia, 1996.
 • Prokopová, L.: Španělština. Praha, LEDA, 2000.
 • Houštecká, E.: Španělština v testech. Praha, LEDA, 1997.
 • Báez San Chosé, V. - Dubský, J. – Králová, J.: Moderní gramatika španělštiny. Plzeň, FRAUS, 1999
 • Krbcová, M.: EJERCICIOS Y SOLUCIONES. Plzeň, FRAUS, 1999.
 • Vintrová, A.: CONVERSACIÓN ESPAŇOLA. Brno, SJŠ, 2000.

Anotace

Rodina
Byt, dům
Nákupy
Lékař
Studium, zaměstnání, životopis
Svátky
Volný čas
Cestování
Dějiny a historie španělsky mluvících zemí
Literatura španělsky mluvících zemí

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím