Database Systems 1

Studijní plán:

PředmětDatabase Systems 1 (DS1a)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. ( buresz@vspj.cz )
JazykAnglicky
Počet kreditů4
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 4 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 4 kr. ZA

Sylabus

 • Data and information, modeling
 • Fundamentals of software engineering
 • Database system, DBMS, database modeling
 • Conceptual model
 • Relational model of the data (RMD)
 • Relational algebra
 • Transformation of a conceptual schema into RMD
 • SQL language - data definition, data manipulation, querying
 • Fundamentals of normalization

Doporučená literatura

 • BUREŠ, Z. Databázové systémy 1. [Studijní opora]. Jihlava: VŠP Jihlava, 2011.
 • BUREŠ, Z. Databázové systémy 1. Sbírka řešených příkladů ke cvičením. Jihlava: VŠP Jihlava, 2011.
 • POKORNÝ, J., HALAŠKA, I. Databázové systémy. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2004. 148 s. ISBN 80-01-02789-9.
 • GARCIA-MOLINA, H. ULLMAN, D.J., WIDOM, J. Database systems: the complete book. 2. vyd. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008. ISBN 0-13-187325-3.
 • GRAY, P. Object oriented databases. New York: Prentice-Hall, 1992, 237 s. ISBN 01-363-0203-3.

Anotace

The course serves as an introduction into database systems. It deals with basic methods of design and implementation of database systems. It comprises chapters on conceptual modeling, design and normalization of a relational schema, and the SQL language.


Knowledge: the student knows basic theory and principles related to conceptual database design, relational model and querying. The student knows fundamentals of normal forms and normalization.


Skills: The student is able to design a conceptual model of a database, transform it into a relational model, and implement the database in a chosen database management system. The student can perform basic operation with a database using the SQL language: creation and modification of a database schema, insertion, deletion and modification of data, forming of queries on the database.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím