Ošetřovatelství v neonatologii

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelství v neonatologii (ON)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky:
  1. Růst a vývoj zdravého dítěte.
 • 2. Výživa (poruchy výživy), výživa fyziologického a patologického novorozence.
 • 3. Fyziologie novorozence, statistické údaje péče o novorozence
 • 4. Etika v neonatální péči.
 • 5. Novorozenec s nízkou porodní hmotností.
 • 6. Dědičnost, genetické poradenství, prenatální diagnostika, nejčastější genetické vady.
 • 7. Patologický novorozenec
 • 8. Hypotrofie novorozence, asfyxie a resuscitace novorozence.
 • 9. Syndrom náhlého úmrtí, porodní traumatismus.
 • 10. Plicní patologie novorozence, oxygenoterapie, metody arteficiální ventilace u novorozenců
 • 11. Žloutenky v novorozeneckém věku.
 • 12. Transport novorozence.
 • Cvičení:
  1. Ošetřovatelský proces u fyziologického novorozence.
 • 2. Ošetřovatelský proces u kojení.
 • 3. Ošetřovatelský proces u patologického novorozence.
 • 4. Ošetřovatelský proces u novorozence s fototerapií.
 • 5. Ošetřovatelský proces při resuscitaci novorozence.
 • 6. Ošetřovatelský proces u novorozence s novorozeneckou sepsí.
 • 7. Ošetřovatelský proces u novorozence s vrozenými vývojovými vadami.
 • 8. Ošetřovatelský proces v průběhu transportu novorozence.

Doporučená literatura

 • Povinná:
  PEYCHL,I. Nedonošené dítě v péči praktického a nemocničního pediatra. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80 7262-283-8.
 • HELLBRÜGGE, T., ŠOLTÉS, L., ARCHALOUSOVÁ, A., ILERČÍKOVÁ, D. Prvních 365 dní v životě dítěte. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3457-6.
 • FENDRYCHOVÁ, J. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3940-3.
 • CALLAGHAN, CH. O., STEPHENSON, T. Pediatrie do kapsy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0933-3.
 • LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0668-7.
 • MATĚJČEK Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. ISBN 978-80-247-0870-6.
 • Doporučená:
  LEBL, J., PROVAZNÍK, K., HEJCMANOVÁ, L. Preklinická pediatrie. 2. vyd. Praha: Galén, 2007. ISBN 978 80-7262-438-6.
 • SIKOROVÁ, L. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80 247-3593-1.
 • SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247 3286-2.
 • SEDLÁŘOVÁ, P. et al. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8.
 • MUNTAU, A., C. Pediatrie. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2525-3.
 • SRNSKÝ, P. První pomoc u dětí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1824-8.
 • PLEVOVÁ, I., SLOWIK, R. Komunikace s dětským pacientem. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247 2968-8.
 • LEBL, J. JANDA, J., POHUNEK, P., STARÝ, J. et al Klinická pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-772-1.
 • LEBL, J. JANDA, J., POHUNEK, P. Praktická pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-578-9.
 • HRODEK, O., VAVŘINEC, J. et al. Pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. ISBN 80-7262-178-5.

Anotace

Zvláštní důraz bude kladen na fyziologii a patologii novorozeneckého období, vzhledem k náplni porodní asistentky v péči o dítě. Studující získávají poznatky o základní ošetřovatelské péči – tzn. vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Cíl:


Cílem je seznámit studenty s vývojem fyziologického a patologického novorozence, s péči o novorozence. Dále vybavit studenty přehledem vrozených vývojových vad u dětí a specifikace péče o novorozence na JIP.Znalosti:


Student zná péči o fyziologického novorozence a patologického novorozence.Dovednosti:


Student má dovednosti potřebné ke zvládnutí ošetřovatelské péče v neonatologii.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v oboru porodní asistentka.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím