Krizová připravenost ve zdravotnictví

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětKrizová připravenost ve zdravotnictví (KPZ)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů1
Prezenční studium
Přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 PV 5 1 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 PV 5 1 kr. ZA

Sylabus

 • Cíl předmětu :
  Seznámit studenty s problematikou krizového řízení zdravotnictví v návaznosti na regionální bezpečnost a činnost veřejné správy.

  Po absolvování předmětu student bude
  znát:
  -příslušnou legislativu a zásady krizové připravenosti zdravotnictví.. Možnosti a způsoby zdravotnických zařízení řešit krizové situace.
  umět :
  -kvalifikovaně se orientovat v problematice a přijímat zdůvodněná rozhodnutí k realizaci jednotlivých
  opatření krizové připravenosti
  seznámen:
  - s technikou , materiálem a specializovanými institucemi k řešení mimořádných událostí ve zdravotnických zařízeních.


 • Předmět bude ukončen zápočtem , účast 75%.
 • Zápočet bude proveden : testem nebo ústně nebo seminární prací.

Doporučená literatura

 • REKTOŘÍK, J. a kol.: Krizový management ve veřejné správě, Ekopress s.r.o.: Praha, 2004. ISBN 80-86119-83-1,
  HORÁK, R. a kol.: Průvodce krizovým řízením, Linde: Praha a.s., 2004. ISBN 80-7201-471- 4.
  HLAVÁČKOVÁ,D. a kol.: Krizová připravenost zdravotnictví. NCO NZO, Brno, 2007. 198 s., ISBN 978-80-7013-452-8
  Doporučená Literatura:
  ŠTĚTINA.J. a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada Publishing, Praha, 2000. 430s., ISBN 80-7169-688-9 .
  POKORNÝ, J. a kol.:Urgentní medicína . Galén:Praha . 2004 .
  NAVRÁTIL.L. a kol.: Základy medicíny katastrof . JČU , České Budějovice, 2008. Dostupné z http:// zsf.sirdik.org.
  HUMLÍČEK,V. a kol . : Vybrané kapitoly z medicíny katastrof.VLA, Hradec Králové, 1999
 • Další zdroje:
  www.mzcr.cz, www.kr-vysocina.cz,www.hasici-vysocina.cz
  www.mvcr.cz, www.zzsvysocina,www.nemji.cz
 • Internet:
  Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví. MZ Praha- Odbor krizové připravenosti,čj. 3708/2007

Anotace


 • Úvod do studia, základní pojmy a definice

 • Bezpečnostní systém státu, bezpečnostní legislativa ČR

 • Bezpečnostní systém kraje při řešení mimořádných a krizových situací

 • Systém havarijního a krizového plánování

 • Struktura, kompetence a úkoly prvků zdravotnictví při zajišťování bezpečnosti

 • Nástroje a metody krizové připravenosti zdravotnictví

 • Zásady traumatologického plánování ve zdravotnictví

 • Zdravotnická záchranná služba, lůžková zdravotnická zařízení z pohledu bezpečnosti

 • Organizace činnosti zdravotníků na místě zásahu ( IZS)

 • Specifické zásady činnosti zdravotnické složky v místě  mimořádné události ( chemická poranění , radiační pořanění , termická poranění…)

 • Platná zdravotnická legislativa

 • Poznatky z praxe nemocnice Jihlava a FN Brno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím