Ošetřovatelská praxe

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelská praxe (OPX)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení100 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

  • aplikace vědomostí a dovedností získaných v předmětech zařazených do 1. semestru

Doporučená literatura

  • ČERVINKOVÁ E. a kol., Ošetřovatelské diagnózy, Brno IDVPZ;
  • DOENGES, M. E., MORHOUSE, M. F., Kapesní průvodce Zdravotní sestry, Praha, Grada 1996

Anotace

Cílem praxe je prohlubování praktických dovedností a aplikace vědomostí získaných v předmětech zařazených do 1. semestru. . Studenti mají možnost aplikovat poznatky získané v teoretické výuce, naučit se klientům poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči dle zásad ošetřovatelského procesu a zároveň pochopit základy veřejného zdraví. Ošetřovatelská praxe je praktický předmět integrující poznatky z ošetřovatelských předmětů (ošetřovatelské postupy, ošetřovatelství, první pomoc), základních vědních oborů a společenských věd. Poskytuje získávání komplexních schopností a nácvik dovedností nutných pro vykonávání profese porodní asistentky. Cíl: Cílem odborné praxe je prohlubování praktických dovedností a aplikace vědomostí získaných v teoretických předmětech. Cílem je aby studenti aplikovaly poznatky získané v teoretické výuce, naučili se klientkám poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči dle zásad ošetřovatelského procesu a zároveň pochopit základy veřejného zdraví. Dalším cílem je získání základních dovedností v práci porodní asistentky. Cílem zaměření odborné praxe je ambulantní ošetřovatelská péče, ošetřovatelská péče na porodním sále, šestinedělí, ošetřovatelská péče o těhotné ženy, o ženy s rizikovým těhotenstvím, ošetřovatelská péče o novorozence na novorozeneckém oddělení, ošetřovatelská péče na gynekologickém oddělení včetně operačních sálů. Znalosti: Student zná komplexní péči o pacientky. Vysvětlí a dokáže v praxi uplatnit jednotlivé ošetřovatelské postupy. Dovednosti: Prakticky zvládá techniky ošetřovatelství v přirozených podmínkách klinických pracovišť. Student dovede pracovat metodou ošetřovatelského procesu. Student ovládá péči o těhotné ženy, ženy v průběhu porodu, po porodu. Zvládá péči o ženy před a po gynekologických operacích a malých gynekologických výkonech. Ovládá též péči o novorozence. Obecné způsobilosti: Student získá komplexní schopnosti a nácvik dovedností nutných pro vykonávání profese porodní asistentky.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím