Klinická propedeutika

Studijní plán: Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012

PředmětKlinická propedeutika (KP-3)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 2 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 2 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 2 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 2 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 2 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZK

Sylabus

 • Přednášky
  1. Nemoc, příznaky, průběh prognóza
 • 2. Postup při vyšetření nemocného: anamnéza, základní fyzikální vyšetřovací metody, vyšetření celkového stavu nemocného
 • 3. Vyšetření hlavy, krku, hrudníku, plicní syndromy, vyšetření srdce, vyšetření břicha, žlučníku, sleziny, urogenitálního systému, pohybového systému, obvodových cév, mízních uzlin, formulace fyzikálního nálezu.
 • 4. EKG - fyziologická křivka
 • 5. RTG vyšetření
 • 6. Endoskopické metody
 • 7. Vyšetření v gastroenterologii
 • 8. Vyšetření v nefrologii
 • 9. Vyšetření v revmatologii
 • 10. Vyšetření v endokrinologii
 • Cvičení:1. Vyšetření hlavy, krku, plic, průdušek, srdce, břicha, urogenitálního systému, základy revmatologického a neurologického vyšetření.
 • 2. Technika natáčení EKG - fyziologická křivka, základy echokardiografie,
 • 3. Endoskopie zažívacího traktu
 • 4. Endoskopie dýchacího traktu
 • 5. Endoskopie urologického traktu
 • 6. Vyšetření nemocného s dokumentací v rozsahu kompetencí

Doporučená literatura

 • CHROBÁK, L. a kol.: Propedeutika vnitřního lékařství. Nové zcela přepracované vydání, testy, Grada, 2007.
 • KLENER, P. a kol.: Základy vnitřního lékařství pro bakalářské studium. Praha, Karolinum, 1996
 • NEJEDLÁ, Marie: Fyzikální vyšetření pro sestry. Grada, 2006

Anotace

Cílem předmětu je získat znalosti o anamnéze, vyšetřovacích metodách a laboratorních vyšetření s aplikací ošetřovatelského procesu ve klinických oborech, s důrazem na vnitřní lékařství. V tomto předmětu studující získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související. Studentky absolvují stáže v nemocnici Jihlava, kde se seznámí se základy rozhovoru s nemocným, s technikou odebírání anamnestických dat a ošetřovatelského procesu u hospitalizovaných jedinců.Cíl:


Předmět   klinická propedeutika je teoreticko-praktický předmět. Cílem předmětu je   získat informace o anamnéze, vyšetřovacích metodách a laboratorních vyšetření   s aplikací ošetřovatelského procesu v klinických oborech, s důrazem na   vnitřní lékařství.Znalosti:


Student zná a popíše základní vyšetřovací metody   v interních oborech, příznaky onemocnění a anamnestické součásti. Studující získávají vědomosti pro vyhodnocování   zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní   péčí související. Student zvládá natočení křivky EKG.Dovednosti:


Student umí rozlišit subjektivní a objektivní   příznak choroby. Na cvičení, které se koná formoustáží v nemocnici Jihlava, se student seznámí   se základy rozhovoru s nemocným, s technikou odebírání anamnestických   dat a ošetřovatelského procesu u hospitalizovaných jedinců.Obecné   způsobilosti:


Student se orientuje v přípravě pacientů a   vyšetření a v ošetřovatelské péči, která následuje po vyšetřeních –   endoskopických, funkčních a rtg.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím