Ošetřovatelské postupy 2/PA

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelské postupy 2/PA (OP2-3)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. ( dvorakvl@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZK
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 2 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 2 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 3 kr. ZK

Sylabus

 • Oxygenoterapie, umělá plicní ventilace, péče o inkubovaného a tracheostomovaného klienta
 • Chirurgické ošetřovatelské postupy – převazy, ošetřování ran
 • Punkce
 • Předoperační a pooperační péče
 • Rehabilitační ošetřovatelství, bazální stimulace
 • Thanatologická ošetřovatelská péče
 • Endoskopie
 • Enterální výživa. Nasogastrická sonda. PEG. Výplach žaludku.

 • Ošetřovatelská péče při podávání inhalace
 • Chirurgické nástroje, gynekologické instrumentarium
 • Drény, drenáže
 • Aplikace tepla, chladu, fototerapie

Doporučená literatura

 • DOENGES,M.E.-MOORHOUSE,M.F.: Kapesní průvodce zdravotní sestry. Grada, 2001
 • KOZIEROVÁ, B. a kol.: Ošetrovatelstvo 1, 2. Martin: Osveta, 1995
 • LEMON 1: Učební texty pro sestry a porodní asistentky, 1.vyd., Brno: IDV PZ, 1996
 • MIKŠOVÁ,Z.-FROŇKOVÁ,M.-HERNOVÁ.R-ZAJÍČKOVÁ,M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče 1. Grada, 2005
 • MIKŠOVÁ,Z.- FROŇKOVÁ,M. –ZAJÍČKOVÁ,M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče 2. Grada, 2006
 • TRACHTOVÁ, E. a kol.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu, 1.vyd., Brno: IDV PZ, 1999

Anotace

Obsah předmětu tvoří jádro profesionálních dovedností porodních asistentek a patří ke komplexu základních odborných předmětů. Výuka je praktická.Cíl:


Cílem je vybavit studenty získat základní manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění odborných výkonů a procedur u klientů. Kvalitně provedený výkon respektuje individuální potřeby klienta, zejména jeho potřebu pohodlí, úcty, jistoty a bezpečí. Studující získávají znalosti v základech podpory a ochrany veřejného zdraví, včetně nozokomiálních nákaz.Znalosti:


Student umí základní výkony nutné k ošetřování pacientů. Dodržuje při výkonech lege artis postupy.Dovednosti:


Student dovede s jistotou jednotlivé výkony a procedury u klientů. Při péči respektuje individuální potřeby klienta.Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím