Cvičení pro těhotné ženy, plavání

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětCvičení pro těhotné ženy, plavání (CTZ)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů1
Prezenční studium
Cvičení1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 1 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 1 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 1 kr. ZA

Sylabus

 • Příprava na porod – polohování v I. a II. době porodní
 • Relaxace během porodu .Příprava
 • Břišní tance
 • Masáže v těhotenství a za porodu
 • Cvičení s ženami, které mají plody uloženy v poloze KP
 • Cvičení s partnerem polohování a masáže v I. a II. době porodní
 • Plavání pro těhotné
 • Nácvik správného dýchání
 • Relaxace pánevního dna
 • Zvýšení hybnosti kyčelních kloubů
 • Vytváření vztahu k plavání
 • Podpora regresivních změn v šestinedělí
 • Cvičení po porodu po jednotlivých dnech s ohledem na způsob vedení porodu
 • Cvičení pro ženy s poruchami uložení rodide
 • Cvičení pro ženy s poruchami plodnosti – metoda Mojžíšové
 • Cvičení pro ženy s pánevní bolestí

Doporučená literatura

 • BEJDÁKOVÁ, Jitka: Cvičení a sport v těhotenství. Grada, 2006
 • MIKULANDOVÁ, Magdalena: Těhotenství, porod a šestinedělí. Praha, Computer Press, 2007
 • VOLEJNÍKOVÁ, H.: Cvičení v práci porodní asistentky, IDVZP Brno, 2002
 • WESSELS, Miriam – OELLERICH, Hejle: Cvičení v těhotenství a šestinedělí. Grada, 2006

Anotace

Absolventka zvládne během studia LTV v rozsahu práce porodní asistentky. Bude schopna předcházet změnám v těhotenství, cíleně reagovat a vést ženy k aktivní rehabilitaci a dalším metodám ke zlepšení tělesné kondice
Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím