Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech (OPCH)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZK

Sylabus

 • Koncepce oboru chirurgie.
 • Předoperační příprava, předoperační péče, komplikace
 • Vyšetřovací metody v chirurgii
 • Asepse, antisepse, chirurgická infekce
 • Všeobecná ošetřovatelská anemnestika a diagnostika u plánovaně hospitalizovaných chirurgicky nemocných
 • Léčba v chirurgii: konzervativní, operační, operační přístupy, miniinvazivní chirurgie
 • Chirurgie hlavy, štítné žlázy
 • Chirurgie plic, mediastina, srdce
 • Chirurgie velkých cév
 • Chirurgie jícnu, gastroduodena, tenkého, tlustého střeva a rekta
 • Chirurgie pankreatu, jater, žlučníku a žlučových cest, sleziny.
 • Chirurgie prsní žlázy
 • Traumatologie,Urologie, Ortopedie
 • Transplantační program

Doporučená literatura

 • FERKO, A. a kol.: Chirurgie v kostce, Grada, 2002
 • ZEMAN, M.: Chirurgická propedeutika, Grada, 2000

Anotace

Cílem předmětu je znalost předoperační přípravy a pooperační péče včetně prevence možných komplikací, znalost příčin, projevů diagnostických a terapeutických postupů v chirurgii, znalost příčin, projevů diagnostických a terapeutických postupů pří náhlých a šokových stavech při chirurgii, s aplikací ošetřovatelského procesu u jedinců s chirurgickým onemocněním se zvláštním zřetelem na ženu Studující získávají poznatky o základní ošetřovatelské péči – tzn. vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související. V rámci předmětu se studující seznamují s problematikou první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích.Cíl:


Seznámit studenty se soustavou poznatků z všeobecné a speciální chirurgie a nadstavbových chirurgických oborů.Znalosti:


Student dokáže charakterizovat základní principy chirurgické léčby u dospělých a dětí, má vědomosti a schopnosti týkající se efektivní ošetřovatelské péče o chirurgického pacienta s důrazem na specifika jeho stavu a s využitím poznatků z jiných předmětů.Dovednosti:


Student dovede pečovat o pacienty s vybranými chirurgickými onemocněními a stavy na jednotlivých úsecích chirurgické péče ve všech věkových obdobích s prioritním zaměřením na identifikaci ošetřovatelských problémů, potřeb a prevenci.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje v klinických stavech a onemocněních v chirurgických oborech z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chirurgickým onemocněním. V rámci předmětu se studující seznamují s problematikou první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích. Součástí předmětu jsou základy z anesteziologie.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím