Ošetřovatelství v domácí, primární a hospicové péči

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelství v domácí, primární a hospicové péči (ODPH)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 2 kr. ZK

Sylabus

 • Problematika primární péče u nás, práce sestry s komunitou
 • Ošetřovatelské služby v primárním sektoru - postavení a úkoly sester
 • Ošetřovatelská péče v ordinacích praktických lékařů a specialistů pro děti a dospělé. Požadavky na kvalifikaci sester
 • Historie a současnost domácí péče, formy domácí péče (DP) u nás a v zahraničí. Profil agentur DP u nás, spektrum poskytovaných služeb.
 • Management agentur. Jak založit agenturu DP, vize, cíle, SWOT analýza, úkoly, cíle. Management agentur DP. Multidisciplinární týmy agentur
 • Systém vzdělávání sester pro oblast DP, garance odbornosti. Přijetí klienta do péče agenturou DP, organizační zajištění. Komplexní DP o klienty
 • Příprava první návštěvy u klienta. Systém následných návštěv, odborné činnosti sestry, práce sestry po ukončení vlastní návštěvy.
 • Porady multidisciplinárního týmu. Vedení dokumentace.
 • Péče o terminálně nemocné formou hospicové péče, práva terminálně nemocných Odborné činnosti sester u terminálně nemocných v péči hospice. Péče o psychiku a duševní rovnováhu u zaměstnanců hospice.

Doporučená literatura

 • JAROŠOVÁ, Darja: Úvod do komunitního ošetřovatelství. Grada, 2007
 • KÜBLER- ROSSOVÁ, M.: Rozhovory s umírajícím. Klíč,1991.
 • MISKONIOVÁ,B.: Komplexní domácí péče - od A do Z. Praha: Asociace domácí péče ČR
 • SVATOŠOVÁ,M.: Hospice a umění doprovázet. Praha: Ecce homo 1995.

Anotace

Je součástí komplexu předmětů profilující absolventku k působnosti v ošetřovatelské péči o zdraví a výchově ke zdraví. Obsahuje informace o práci sestry v primární péči, v agenturách domácí péče a v hospicové péči. Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Cíl:


Cílem je vybavit studentku způsobilostí v ošetřovatelské péči o zdraví a výchově ke zdraví. Dalším cílem je připravit porodní asistentku k plné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka, práci s ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době porodní.Znalosti:


Student je orientován ve zdravotním poradenství a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci rodin a celých komunit.Dovednosti:


Student dovede pracovat se ženami, tak aby jim poskytl potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době porodní.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje v problematice komunitního ošetřovatelství.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím