Porodní asistence 3

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětPorodní asistence 3 (PA3-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • Poranění za porodu, ošetření
 • Charakteristika období šestinedělí
 • Nepravidelnosti šestinedělí, krvácení z rodidel, mastitis
 • Kontrola involuce dělohy a odchod lochií, sledování krvácení
 • Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s včasnou a pozdní gestózou
 • Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s partus praematurus
 • Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s krvácením
 • Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s Rh-inkompatibilitou
 • Ošetřovatelský proces u těhotně ženy s diabetes mellitus
 • Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s onemocněním srdce, cév, tromboembolickou nemocí
 • Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s hypertenzí
 • Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s herpes simplex virus
 • Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s HIV/AIDS
 • Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s vícečetným těhotenstvím
 • Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s prodlouženým těhotenstvím
 • Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s dg.: placenta praevia
 • Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s předčasným odtokem vody plodové

Doporučená literatura

 • KAMENÍKOVÁ,M. – KYASOVÁ,M.: Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále.. Grada, 2003
 • ROZTOČIL a kol., Moderní porodnictví, Grada Avicenum 2007
 • ROZTOČIL a kol., Vyšetřovací metody v gynekologii a porodnictví, IDVPZ, 1998
 • VOLEJNÍKOVÁ, H.: Cvičení v práci porodní asistentky, IDVPZ Brno, 2002

Anotace

Předmět Porodní asistence je koncipován jako teoreticko praktický předmět a je profilujícím předmětem pro porodní asistentku. Obsahem předmětu je podpora těhotenství jako přirozeného procesu. Péče o ženu v prenatální období - vedení těhotenské průkazky. Příprava k porodu. Vedení porodu jako přirozeného fyziologického procesu se schopností rozeznat možné patologie v průběhu porodu. Asistence při patologickém porodu a analgézii. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči a vedení k samostatnosti v péči o ženu v průběhu těhotenství, porodu, v poporodním období, včetně ošetření novorozence a jeho základního vyšetření. Péče o matku a dítě při kojení a jeho podpora. Péče o ženu v perioperačním období. Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí souvisejícíCíl:


Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči a vedení porodu jako přirozeného fyziologického procesu se schopností rozeznat možné patologie v průběhu porodu. Cílem je příprava na asistenci při patologickém porodu a analgézii. Dalším cílem je péče o ženu a novorozence po porodu.Znalosti:


Student zná péči o ženu v průběhu porodu, v poporodním období, včetně ošetření novorozence a jeho základního vyšetření. Péče o matku a dítě při kojení a jeho podpora. Péče o ženu v perioperačním období.Dovednosti:


Student dovede pečovat o těhotnou ženu, ženu v průběhu porodu a poporodním období. Dovede rozeznat odchylky od fyziologického průběhu porodu a rozpozná patologie v poporodním období. Umí ošetřit po porodu nejen rodičku, ale i novorozence.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím