Porodní asistentka v komunitní péči 1

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětPorodní asistentka v komunitní péči 1 (PAKP-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů1
Prezenční studium
Cvičení1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 1 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 1 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 1 kr. ZA

Sylabus

 • Cvičení:
 • 1. Úvod do předmětu komunitní péče
 • 2. Komunitní péče porodních asistentek v České Republice
 • 3. Péče porodní asistentky o těhotnou ženu
 • 4. Péče porodní asistentky při fyziologickém porodu
 • 5. Péče porodní asistentky v porodním období

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
 • ŠTROMEROVÁ, Z. et al. Porodní asistentkou krok za krokem. 1. vyd. Praha: Argo, 2010. ISBN 978-80-257
  0324.
 • JAROŠOVÁ, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007 ISBN 978-80-247
  2150-7.
 • Doporučená literatura:
 • ROZTOČIL, A. et al. Moderní porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1941-2.
 • ČECH, E. et al Porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 978-80-247-1303-8.
 • SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví.1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010.
  ISBN 978-80-247-3373-9.
 • GREGORA, M. Péče o novorozence a kojence. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-2470-390-4.
 • GREGORA, M. Nová kniha o těhotenství a mateřství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-8024
  7308-13.
 • LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004.
  ISBN 80-247-0668-7.
 • KOBILKOVÁ, J. et al. Základy gynekologie a porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-315-X.
 • VOLEJNÍKOVÁ, H. Cvičení v práci porodní asistentky. 3.vyd. Brno: IDVZP,2002, ISBN: 80-7013-351-1.
 • DELANHAYE, M., C. Praktický průvodce těhotné ženy. 1. vyd. Praha:Portál, 2006. ISBN 80-7367-073-9.
 • HUCH, R. Šťastné těhotenství od A do Z. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1717-3
 • CHMEL, R. Průvodce těhotenstvím. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0962-7.
 • CHMEL. R. Otázky a odpovědi o porodu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 80-2472-142-2.
 • SCHNEIDEROVÁ, D. Kojení. Nejčastější problémy a jejich řešení. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006.
  ISBN 80-2471-308-X.
 • WEIGERT, V. Všechno o kojení. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-071-2.

Anotace


Anotace předmětu a výstupy předmětu


Je součástí komplexu předmětů profilující absolventku k způsobilosti v ošetřovatelské péči o zdraví a výchově ke zdraví. Vede porodní asistentku k plné zodpovědnosti zdrav. pracovníka, práci s ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době porodní. Studující získává vědomosti ve zdravotním poradenství a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci rodin a celých komunit.Cíl:


Cílem je vybavit studentku způsobilostí v ošetřovatelské péči o zdraví a výchově ke zdraví. Dalším cílem je připravit porodní asistentku k plné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka, práci s ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době porodní.Znalosti:


Student je orientován ve zdravotním poradenství a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci rodin a celých komunit.Dovednosti:


Student dovede pracovat se ženami, tak aby jim poskytl potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době porodní.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje v problematice komunitního ošetřovatelství.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím