Porodní asistence 4

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětPorodní asistence 4 (PA4-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 3 kr. ZK

Sylabus

 • 50. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s partus praematurus
 • 51. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s prodlouženým těhotenstvím
 • 52. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s dg.: placenta praevia
 • 53. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s abrupcí placenty
 • 54. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s poruchou mechanismu I. a II.doby porodní
 • 55. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s onkologickým onemocněním
 • 56. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s onemocněním krve
 • 57. Ošetřovatelský proces u těhotně ženy s GEU
 • 58. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s vícečetným těhotenstvím
 • 59. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s onemocněním ledvin
 • 60. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s onemocněním zažívacího traktu
 • 61. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s plicním onemocněním
 • 62. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s onemocněním ledvin
 • 63. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy s plicním onemocněním
 • 64. Ošetřovatelský proces u těhotně ženy se závislostí ( návykové látky)
 • 65. Ošetřovatelský proces u těhotné ženy se zoonozami
 • 66. Ošetřovatelský proces při nepravidelnostech menstruačního cyklu
 • 67. Ošetřovatelský proces u ženy s v perioperačním období

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
 • ČECH a kol. , Porodnictví, Grada, 2.vydání, 2006
 • KAMENÍKOVÁ,M. – KYASOVÁ,M.: Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále.. Grada, 2003
 • ROZTOČIL a kol., Moderní porodnictví, Grada Avicenum 2007
 • VOLEJNÍKOVÁ, H.: Cvičení v práci porodní asistentky, IDVPZ Brno, 2002
 • Doporučená literatura:
 • ELIÁŠOVÁ, A. a kol., Porodnické ošetrovatelstvo, Martin, Osveta 2000
 • DELANHAYE, Marie-Claude: Praktický průvodce těhotné ženy. Portál, 2006
 • DOLEŽAL, Ant.: Od babictví k porodnictví, Praha, Karolinum, 2001
 • ENKIN,M.-KEIRSE,M.J.N.C.-RENFREW,M.: Efektivní péče v perinatologii, Grada, 1998
 • HÁJEK,Z. a kol.: Rizikové a patologické těhotenství, Grada, 2004
 • HUCH, Renate: Šťastné těhotenství od A do Z. Grada, 2007
 • CHMEL, Roman: Průvodce těhotenstvím. Grada, 2004
 • CHMEL. Roman: Otázky a odpovědi o porodu. Grada, 2005
 • KLAUS, Marshall H.: Porod s dulou, One Women Press, 2004
 • KOLAŘÍKOVÁ, A. a kol., Gynekologické ošetrovatelstvo, Martin, Osveta 2000
 • KOL. AUTORŮ: Kojení dar pro život. Grada, 1998
 • MACKŮ,F.: Průvodce těhotenstvím a porodem, Grada, 1998
 • MIKULANDOVÁ, Magdalena: Těhotenství, porod a šestinedělí (nejčastější otázky a odpovědi), Computer Press, 2007
 • NICOLSON, Paula: Poporodní deprese, Grada, 2001
 • ROZTOČIL a kol., Vyšetřovací metody v gynekologii a porodnictví, IDVPZ, 1998
 • SCHNEIDEROVÁ, Dagmar: Kojení. Nejčastější problémy a jejich řešení , Grada, 2002
 • ŠILHOVÁ, Lucie: Matkou ve vyšším věku. Computer Press, 2006
 • TEUSEN, Gertrud – Goze-HÄNEL, Iris : Prenatální komunikace. Portál, 2003
 • TRČA, Stanislav: Umění zdravě žít. Praha, Avicenum, Zdrav.nakl., 1980
 • WEIGERT, Viviant: Všechno o kojení. Portál, 2006
 • WILLIAMŚ OBSTETRICS 22nd edition, McGraw Hill,2005
 • ZWINGER, A. a kol.: Porodnictví. Galén, 2006

Anotace

Předmět Porodní asistence je koncipován jako teoreticko praktický předmět a je profilujícím předmětem pro porodní asistentku. Obsahem předmětu je podpora těhotenství jako přirozeného procesu. Péče o ženu v prenatální období - vedení těhotenské průkazky. Příprava k porodu. Vedení porodu jako přirozeného fyziologického procesu se schopností rozeznat možné patologie v průběhu porodu. Asistence při patologickém porodu a analgézii. Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči a vedení k samostatnosti v péči o ženu v průběhu těhotenství, porodu, v poporodním období, včetně ošetření novorozence a jeho základního vyšetření. Péče o matku a dítě při kojení a jeho podpora. Péče o ženu v perioperačním období. Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí souvisejícíCíl:


Cílem předmětu je profesní příprava porodní asistentky pro komplexní ošetřovatelskou péči a vedení porodu jako přirozeného fyziologického procesu se schopností rozeznat možné patologie v průběhu porodu. Cílem je příprava na asistenci při patologickém porodu a analgézii. Dalším cílem je péče o ženu a novorozence po porodu.Znalosti:


Student zná péči o ženu v průběhu porodu, v poporodním období, včetně ošetření novorozence a jeho základního vyšetření. Péče o matku a dítě při kojení a jeho podpora. Péče o ženu v perioperačním období.Dovednosti:


Student dovede pečovat o těhotnou ženu, ženu v průběhu porodu a poporodním období. Dovede rozeznat odchylky od fyziologického průběhu porodu a rozpozná patologie v poporodním období. Umí ošetřit po porodu nejen rodičku, ale i novorozence.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím