Přenosné choroby

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětPřenosné choroby (PCH)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 6 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 6 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Hygiena-základní pojmy
 • Zdraví, jeho determinanty
 • Životní styl.
 • Životní prostředí- ovzduší, hygiena vody.
 • Pracovní prostředí
 • Hygiena výživy.
 • Alkohol a cizorodé látky ve výživě.
 • Hygiena zdravotnických zařízení.
 • Osobní ochranné pomůcky.
 • Manipulace se stravou a prádlem
 • Úklid a odpady.
 • Seznámení s provozem krajské hygienickoepidemiologické stanice.
 • Seznámení s tříděním odpadů v nemocničním prostředí.

Doporučená literatura

 • ERTLOVÁ, Fr.: Přednemocniční neodkladná péče, Brno: IDVPZ, 2000
 • GOPFERTOVÁ, D.: Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie. Triton, 1999, s.134, ISBN 80-7254-049-1
 • LOBOVSKÁ, A.: Infekční nemoci. Praha: Univerzita Karlova, 2001, ISBN 80-246-0116-8
 • PODSTATOVÁ, H.: Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. Olomouc: EPAVA, 2001

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Probíraná problematika navazuje na poznatky získané v předmětech Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena, Výchova ke zdraví .Cíl:


Cílem je předat poznatky z péče o sexuálním zdraví. Cílem předmětu je získat poznatky o přenosně pohlavních chorobách, jejich prevenci, průběhu, terapiiZnalosti:


Student zná problematiku přenosných chorob.Dovednosti:


Student umí do ošetřovatelského procesu zařadit i problematiku přenosných chorob.Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím