Právo ve zdravotnictví

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětPrávo ve zdravotnictví (PRVZ)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 6 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 6 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 6 3 kr. ZA

Sylabus

  • Základy teorie práva
  • Ústavní právo
  • Občanské právo
  • Správní právo
  • Pracovní právo

Doporučená literatura

  • Skripta základy práva na IS
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
  • Správní řád č. 500/2004 Sb.
  • Ústava ČR a Ústavní listina základních práv a svobod
  • Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Anotace

Cílem předmětu je formování právního vědomí a pochopení právních souvislost, seznámení se základními právními normami při poskytování zdravotní péče. Vztah práva a medicíny. Tvorba a systém právních norem. Právní vědomí. Základní právní normy poskytování zdravotnických služeb: všeobecné zdravotní pojištění, právní postavení občana ve zdravotnictví. Pracovněprávní vztahy: pracovní kázeň, pracovní spory, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých. Správní řízení ve zdravotnictví: odpovědnost pracovníka za způsobenou škodu. Problematika právní ochrany ženy v těhotenství a práva dítěte. Právní problematika asistované reprodukce. V tomto předmětu studující získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím