Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 (OPC1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 3 3 kr. ZA

Sylabus

  • Onemocnění cév
  • Onemocnění pohybového ústrojí
  • Onemocnění dýchacího ústrojí
  • Onemocnění trávicího ústrojí
  • Onemocnění trávicího ústrojí - nádory GIT

Doporučená literatura

  • FERKO, A. a kol.: Chirurgie v kostce, Grada, 2002
  • VOMELA, J. a kol.: Chirurgie pro sestry I. díl., IDV PZ, Brno 1998
  • ZEMAN, M.: Chirurgická propedeutika, Grada, 2000

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chirurgickým onemocněním. Charakterizuje klinické stavy, jejich etiologii, příznaky, diagnostiku a léčbu v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii a při popáleninách. V rámci předmětu se studující seznamují s problematikou první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích. Součástí předmětu jsou základy z anesteziologie.


Cíl:


Seznámit studenty se soustavou poznatků   z všeobecné a speciální chirurgie a nadstavbových chirurgických oborů.


Znalosti:


Student dokáže charakterizovat základní principy   chirurgické léčby u dospělých a dětí, má vědomosti a schopnosti týkající   se efektivní ošetřovatelské péče o chirurgického pacienta s důrazem na   specifika jeho stavu a s využitím poznatků z jiných předmětů.


Dovednosti:


Student dovede pečovat o pacienty s vybranými   chirurgickými onemocněními a stavy na jednotlivých úsecích chirurgické péče   ve všech věkových obdobích s prioritním zaměřením na identifikaci   ošetřovatelských problémů, potřeb a prevenci.


Obecné   způsobilosti:


Student   se orientuje v klinických stavech a onemocněních v chirurgických oborech z   hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s   chirurgickým onemocněním. Charakterizuje klinické stavy, jejich etiologii,   příznaky, diagnostiku a léčbu v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a   kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii,   plastické chirurgii a při popáleninách. V rámci předmětu se studující   seznamují s problematikou první pomoci a zajišťování zdravotní péče v   mimořádných a krizových situacích. Součástí předmětu jsou základy z   anesteziologie.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím