Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 (OPI1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška15 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 3 4 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 3 3 kr. ZA

Sylabus

 • Ošetřovatelská anamnestika a diagnostika u hospitalizovaných nemocných s onemocněním:
 • dýchacího ústrojí
 • srdce
 • cév
 • imunodeficity
 • krve a krvetvorných tkání
 • pohybového ústrojí
 • trávicího ústrojí
 • ledvin a močových cest
 • metabolickým
 • poruchou vodního, elektrolytového a acidobazického hospodářství
 • diabetes mellitus
 • endokrinních žláz

Doporučená literatura

 • CHROBÁK, L. a kol.: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, 2007
  KLENER, P.: Vnitřní lékařství. 2. vyd., Praha: Galén, 2001
  ŠAFRÁNKOVÁ, A. – Nejedlá,M.: Interní ošetřovatelství 1. Grada, 2006
  SOUČEK, M. - ŠPINAR, J. - SVAČINA, P. a kol. Vnitřní lékařství pro stomatology. Grada 2005.
 • Doporučená literatura:
  FRIEDLOVÁ, Karolina: Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Grada, 2007
  KAZIL, P. – KAZILOVÁ, M., A.: Divertikulární nemoc tračníku.Grada, 2007
  KOLÁŘ, J.: Kardiologie pro sestry intenzivní péče, Akcenta s r.o., 1999
  KUBEŠOVÁ, H. a kol.: Komplikace vnitřních chorob, Brno: IDV PZ, 2000
  LUKÁŠ, K. a kol.: Gastroenterologie a hepatologie. Grada, 2007
  MARTÍNEK, J. – ŠPIČÁK, Julius: Onemocnění žaludku a dvanáctníku, Triton, 2000
  RYBKA, Jaroslav: Diabetes mellitus – komplikace a přidružená onemocnění, Grada,2007
  SOVOVÁ,E. - ŘEHOŘOVÁ, J.: Kardiologie pro obor ošetřovatelství. Grada, 2004
  ŠPIČÁK, J.: Akutní pankreatitida. Grada, 2005
  ŠTEJFA, Miloš a kol.: Kardiologie. Grada, 2001
  TEPLAN,V. – HORÁČKOVÁ, M. – BÉBROVÁ,, E. a kol.: Infekce ledvin a močových cest.
  VOJÁČEK, J. – MALÝ, M. a kol.: Arteriální a žilní trombóza v klinické praxi. Grada, 2004
  VOKURKA, S.: Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie. Galén, 2005
  VORLÍČEK, J.- ABRAHÁMOVÁ, J. – VORLÍČKOVÁ,H. a kol: Klinická onkologie pro sestry. Grada, 2006
  VYSLOUŽIL, K.: Komplexní léčba nádorů rekta, Grada, 2005
  ZBOŘIL, V. a kol.: Imunosupresiva v léčbě idiopatických střevních zánětů , Grada , 2007
  ZBOŘIL, V. a kol.: Mikroflóra trávicího traktu (klinické souvislosti). Grada, 2005

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Charakterizuje klinické stavy v interním lékařství z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s interními chorobami, jejich etiologii, symptomatologii a diagnostiku při onemocněních dýchacího ústrojí, oběhového ústrojí, nemocích krve, zažívacího traktu, ledvin a močových cest, poruchách metabolismu a výživy, endokrinologických onemocněních, onemocněních pohybového aparátu, imunologicky podmíněných chorobách, akutních otravách, infekčních onemocněních. Seznamuje se specifikami diagnostiky, ošetřovatelské péče a léčby (komplikacím předcházející) nemocných v interních oborech.Cíl:


Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi   o chorobách vnitřního lékařství a následně charakteristikou   ošetřovatelské péče u vybraných chorob.Znalosti:


Student zná a charakterizuje   klinické stavy v interním lékařství z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb   pacientů změněných v souvislosti s interními chorobami, jejich etiologii,   symptomatologii a diagnostiku při onemocněních dýchacího ústrojí, oběhového   ústrojí, nemocích krve, zažívacího traktu, ledvin a močových cest, poruchách   metabolismu a výživy, endokrinologických onemocněních, onemocněních   pohybového aparátu, imunologicky podmíněných chorobách, akutních otravách,   infekčních onemocněních. Seznamuje se specifikami diagnostiky, ošetřovatelské   péče a léčby (komplikacím předcházející) nemocných v interních oborech.Dovednosti:


Student umí vytvořit a pojmenovat u příkladu kazuistiky   klienta s interním onemocněním –    ošetřovatelské diagnóza a plán ošetřovatelské péče.Obecné   způsobilosti:


Student se orientuje v oblasti   charakteristiky choroby, příznaků onemocnění, léčby a komplexního plánu   ošetřovatelské péče u vybraných chorob onemocnění krvetvorby, srdce, cév,   trávicího traktu, ledvin, dýchacího ústrojí a pohybového ústrojí.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím