Ošetřovatelská péče v oftalmologii

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelská péče v oftalmologii (OFT-2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Tereza Báčová
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 2 kr. ZA

Sylabus

 • Anatomie oka
 • Důležitá léčiva v oftalmologii, onemocnění předního segmentu a jejich vyšetřování.
 • Refrakční vady a brýlová korekce, základy diferenciální diagnostiky.
 • Poranění oka, enukleace
 • Zánět spojivek, zánět rohovky
 • Katarakta, glaukom
 • Onemocnění rohovky a sítnice
 • Moderní operační přístupy
 • Cvičení: Vyšetřovací metody v oftalmologii
 • První pomoc v oftalmologii.
 • Základy ošetřovatelské péče v oftalmologii.
 • Příprava pacienta na oční operaci, pooperační péče.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • NOVÁKOVÁ, I. Ošetřovatelství ve vybraných oborech: dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 235 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3422-4.
 • KOLARČÍK, L., DEDEK, V., PTÁČEK M. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 160 s. ISBN 978-80-247-5458-1.
 • Doporučená:
 • KUCHYNKA, P. Oční lékařství. 2. vyd. Praha, Grada, 2016. 936 s. ISBN 978-80-247-5079-8.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Zprostředkování poznatků z oblasti klinického ošetřovatelství v oboru oftalmologie. Důraz je kladen na preventivní péči o zrak a zabránění vzniku vážnějšího zrakového postižení. Dále seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s očním onemocněním a seznamuje studenty s odlišnostmi multidisciplinární péče o nemocné a zrakově postižené v rámci lůžkové a následné zdravotní péče.Znalosti:


Student má znalosti o anatomii oka, diagnostických metodách v oftalmologii, druzích refrakčních vad a brýlových korekcích, očních onemocněních a traumatech, operačních přístupech.Dovednosti:


Student ovládá asistenci lékaři při oftalmologickém vyšetření, první pomoc při poraněních oka a základy ošetřovatelské péče v oftalmologii.Obecné způsobilosti:


Student je způsobilý poskytovat ošetřovatelskou péči v oftalmologii.


Výukové metody: přednášky, přenášky s diskusíHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Písemný test - minimální úspěšnost 60%


 Studijní zátěž:Prezenční  studium:


Přednášky:  8 hodin                           Cvičení: 0hodin


Samostatná příprava: 32  hodin


Celkem: 40  hodinKombinované studium:


Přednášky:  3 hodiny                           Cvičení: 2 hodiny


Samostatná příprava: 35 hodin


Celkem: 40 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím