Ošetřovatelské postupy 2/VS

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelské postupy 2/VS (OP2v)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 2 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 3 kr. ZK

Sylabus

 • Parenterální aplikace léků, infuzní terapie, transfúze
 • Periferní a centrální žilní vstupy, péče o kanylu, měření CVT
 • Odběr, transport a uchovávání biologického materiálu k vyšetření
  - odběr moče
  - odběr stolice
  - odběr sputa
  - výtěry a stěry
  - odběr krve
 • Chirurgické ošetřovatelské postupy – převazy, ošetřování ran, drény, drenáže
 • Punkce
 • Předoperační a pooperační péče
 • Rehabilitační ošetřovatelství, bazální stimulace
 • Thanatologická ošetřovatelská péče

Doporučená literatura

 • VYTEJČKOVÁ, R. SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ, V., HOLUBOVÁ, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. 1.vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s. ISBN 978-80-247-3420-0
 • DOENGES,M.E.-MOORHOUSE, M.F.: Kapesní průvodce zdravotní sestry. Grada, 2001
 • KOZIEROVÁ, B. a kol.: Ošetrovatelstvo 1, 2. Martin: Osveta, 1995
 • MIKŠOVÁ, Z.-FROŇKOVÁ, M.-HERNOVÁ. R-ZAJÍČKOVÁ, M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče 1. Grada, 2005
 • MIKŠOVÁ, Z.- FROŇKOVÁ, M. –ZAJÍČKOVÁ, M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče 2. Grada, 2006

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Obsah předmětu tvoří jádro profesionálních dovedností všeobecných sester a patří ke komplexu základních odborných předmětů. Na základě teoretických znalostí učí ošetřovatelskou techniku výkonů a postupy ošetřovatelských intervencí. Umožňuje studentům získat základní manuální zručnost a jistotu bezpečného a kvalitního provádění odborných výkonů a procedur u klientů. Kvalitně provedený výkon respektuje individuální potřeby klienta, zejména jeho potřebu pohodlí, úcty, jistoty a bezpečí. Důraz je kladen na dodržování postupů lege artis ve shodě s nejnovějšími vědeckými poznatky a rozvojem technologií. Jednotlivé ošetřovatelské postupy a techniky jsou vyučovány ve shodě s principy ošetřovatelského procesu a holistického pojímání ošetřovatelské péče. Studující získávají znalosti v základech podpory a ochrany veřejného zdraví, včetně nozokomiálních nákaz.Anotace   předmětu a výstupy předmětu


Obsah   předmětu tvoří jádro profesionálních dovedností všeobecných sester a patří   ke komplexu základních odborných předmětů. Výuka je praktická.Cíl:


Cílem je vybavit studenty získat základní manuální zručnost a jistotu   bezpečného a kvalitního provádění odborných výkonů a procedur u klientů.   Kvalitně provedený výkon respektuje individuální potřeby klienta, zejména jeho   potřebu pohodlí, úcty, jistoty a bezpečí. Studující získávají znalosti v   základech podpory a ochrany veřejného zdraví, včetně nozokomiálních nákaz.Znalosti:


Student umí základní výkony nutné   k ošetřování pacientů. Dodržuje při výkonech lege artis postupy.Dovednosti:


Student dovede s jistotou jednotlivé výkony a   procedury u klientů. Při péči respektuje individuální potřeby klienta.Obecné   způsobilosti:


Studující   získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování,   poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti   s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím