Finanční řízení a investiční rozhodování

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětFinanční řízení a investiční rozhodování (FRIR)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů4
Ekvivalent
Prerekvizity předmětu
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2010/2011 P 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod, základní principy finančního řízení firem
 • Krátkovobé a dlouhodobé financování
 • Optimalizace kapitálové struktury podniku
 • Finanční řízení cash-flow, finanční páka, daňový štít, hodnota firmy ,
 • Zvláštní formy financování (leasing, faktoring, forfaiting, franchising)
 • Investiční rozhodování podniku
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investic
 • Základy finanční analýzy
 • Finanční plánování
 • Krizové financování
 • Finanční nástroje podpory podnikání

Doporučená literatura

 • Kislingerová E. a kol. Manažerské finance, Praha: C.H.Beck, 2010
 • Synek M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2011
 • Brealey R.A., Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty problémy spojenými s rozhodováním v oblasti finančního řízení podniku a jeho investičního rozhodování včetně základů finanční analýzy, finančního plánování a řízení cash-flow. Předmět se zabývá i finančními nástroji podpory podnikání z evropských i národních veřejných zdrojů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím