Základy logistiky

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012

PředmětZáklady logistiky (ZAL)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 3 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 3 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 3 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 3 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 3 3 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Role logistiky v ekonomice státu a podniku

  2. Zákaznický servis


  3. Logistické informační systémy

  4. Teorie zásob


  5. Řízení zásob

  6. Řízení toku materiálů


  7. Přeprava

  8. Skladování


  9. Manipulace s materiálem

  10. Nákup a řízení dodávkového řetězce

  11.Metody řízení logistického výkonu

  12.Globální logistika
 • 13.Globální logistika,přeprava-diskuse k tématům

  14.Opakování kap.1až 6, opakování kap.8 až 11, diskuse k problematice předloženého učiva

Doporučená literatura

 • * Lambert,Stock,Ellram.:Logistika. Computer Press 2007. Upravené vydání, Praha,ISBN 80-251-05040
  * Sixta,Mačát." Logistika teorie a praxe.CP Books,a.s.Brno, ISBN 80-251-0573-3
  * Bakešová,Křesťan.:Základy logistiky.VŠPJ 2008. 1.vydání,VŠPJ Jihlava,ISBN 978-80-87035-08-5
  Křesťan,V.:Základy logistiky.E-learning VŠPJ 2011.

Anotace

Seznámit studenty s logistikou a jejími základními pojmy • Seznámit studenty s integrací operativního managementu výroby a fyzického výrobního procesu • Získání znalostí z oblasti základů logistiky,důkladné ovládání základních pojmů předmětu Pravidla pro úspěšné přidělení zápočtu z předmětu Základy logistiky. Pro získání zápočtu z předmětu je povinná alespoň 70 % účast na cvičeních.  Osnova učiva je zveřejněna v části Úvod-Struktura e-opory a v IS VŠPJ. Obsahuje teoretické znalosti učiva předmětu. Učební text vychází důsledně z doporučené literatury uvedené v části Úvod-Návaznosti a využívá ji v prezentacích citací grafů a tabulek z uvedené odborné problematiky. Zápočet v prezenční  i distanční formě studia získává student za aktivní práci na cvičeních a úspěšné zvládnutí závěrečného testu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím