Praxe FR

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětPraxe FR (PRAX-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů22
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 6 22 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 6 22 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 6 22 kr. ZA
Finance a řízení - platný od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 5 30 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2006/2007 P 5 30 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 6 22 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 6 22 kr. ZA

Sylabus

  • Organizační normy a vnitřní předpisy organizace
  • Pracovní řád a oběh dokladů.
  • Motivace pracovníků, prémiové řády
  • Vnitřní směrnice pro účetnictví
  • Pracovní náplně pracovníků, popis pracovního místa, specifikace požadavků na pracovní místo
  • Mzdový předpis
  • Oběh dokladů
  • Archivní řád organizace

Doporučená literatura

  • Interní směrnice školy uveřejněná v IS
  • Odborná literatura doporučená vedoucím bakalářské práce.

Anotace


Seznámení studentů s postavením a předmětem činnosti organizace v hospodářské sféře a veřejné správě.
Zhodnocení organizační struktury organizace z pohledu managementu, posouzení úrovně komunikace v organizaci. Uplatnění teoretických znalostí a praktických dovedností při řešení pracovních úkolů v organizaci.
Analýza stávajícího stavu řízení v organizaci a zpracování vlastních názorů na řešení disproporcí.
Podle tématu bakalářské práce řešit konkrétní problém na úseku, kde je student na praxi.

Způsob ukončení:
Zápočet po 5. semestru. Podmínkou pro získání zápočtu je předložení potvrzení o absolvované praxi spolu s hodnocením praxe organizací a deníku praxe, který je vyplňován v elektronické podobě. Patnácti týdenní praxe je zaměřena tak, aby student mohl vypracovat bakalářskou práci podle zadaného tématu a termínu.
^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím