Odměňování a mzdové praktikum

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětOdměňování a mzdové praktikum (OMP)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Úvod do studia, základní pojmy, zásady pracovněprávních vztahů
 • 2. Pracovní poměr - druhy, vznik, zánik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
 • 3. Pevné a pohyblivé složky mzdy
 • 4. Náhrady mzdy, průměrný výdělek, pravděpodobný výdělek, redukovaný výdělek
 • 5. Prohlášení k dani z příjmů fyzických osob
 • 6. Příjmy ze závislé činnosti
 • 7. Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem zdanění a příjmy osvobozené
 • 8. Cestovní náhrady
 • 9. Srážky z mezd
 • 10. Nezdanitelné části základu daně a způsob jejich prokazování
 • 11. Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, roční vyúčtování zvláštní sazby daně
 • 12. Vztahy k zdravotním pojišťovnám, ČSSZ, Úřadu práce
 • 13. Odpovědnost zaměstnavatele za škody, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • 14.Doklady spojené s evidencí mezd

Doporučená literatura

 • KOLEKTIV AUTORU: Abeceda mzdové účetní. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2011, 21. vydání. ISBN 978-80-7263-635-8
 • ARMSTRONG, M.: Odměňování pracovníků. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2890-2.
 • KODROVÁ, J., SCHMIED Z.: Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance. Olomouc: ANAG,spol. s r.o., 2011. ISBN 978-80-7263-631-0.
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění platných novel
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění platných novel
 • JANOUŠEK,K.:Cestovní náhrady ve 207 příkladech. Olomouc: ANAG,spol. s r.o., 2011. ISBN 978-80-7263-634-1.

Anotace

Praktická aplikace právních norem z oblasti mzdového účetnictví, znalosti a dovednosti při výpočtu příjmů ze závislé činnosti včetně příjmů osvobozených, při výpočtu zdravotního a sociálního pojištění, zdaňování příjmů ze závislé činnosti až po roční zúčtování záloh na daň z příjmů, dovednosti při výpočtu náhrad mzdy a nemocenských dávek, orientace v rámci nezdanitelných částí základu daně z příjmů. Spojení s praxí na základě modelových situací z oblasti odměňování.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím