Podniková informatika

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětPodniková informatika (POI-2)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Podniková informatika, její složení a vrstvy
 • Individuální a kolektivní podniková informatika, založená na kancelářském software
 • Podnikové procesy, jejich modelování a komputerizace
 • Podnikové informační systémy, komplexní a parciální řešení komputerizace podnikových procesů
 • Parciální řešení v oblasti procesních setů ERP, SCM, CRM a marketingu.
 • Parciální řešení procesních podsetů (podnikové finance, majetek, personalistika, řízení výroby a logistiky)
 • Rozhodovací procesy a jejich komputerizace pomocí Business Inteligence
 • Tvorba a správa podnikových dokumentů
 • Ochrana informace v podnikových IS, zaměstnanecké pozice, jejich role a práva, povinnosti a kompetence
 • Podnikové služby – nadstavba podnikové procesní logiky. Komputerizace podnikových služeb

Doporučená literatura

 • Gála, L., Pour, I., Toman, P.: Podniková informatika. Praha: Česká společnost pro systémovou integraci. GRADA PUBLISHING, 2006.
 • Sodomka, P.: Informační systémy v podnikové praxi. Brno: České společnost pro systémovou integraci. Computer Press, 2006.
 • Jindřichovská, I., Bláha, Z.: Podnikové finance. Praha: Management Press, 2001.
 • Dědina, J., Cejthamr,, V.: Management a organizační chování. Praha: GRADA PUBLISHING, 2005.
 • Vedle zadané literatury budou studentům předloženy popisy současných programových aplikací vybraných softwarových firem se zaměřením na podnikové finance a správu podnikových dokumentů.

Anotace

Předmět uvede studenty do problematiky podnikové informatiky, která zahrnuje především nástroje a metody informačních technologií a celou informační infrastrukturu a její řízení ze strany managementu podniku. Studenti budou seznámeni se základními nástroji kancelářské informatiky, prezentační informatiky a dokumentové informatiky.
Studenti se naučí rozumět povaze podnikových informačních systémů a jejich architektuře. Dále budou schopni realizovat komunikaci s podnikovým informačním systémem a využít jeho možností v oblasti finančního řízení podniku.
Studenti porozumí procesnímu řízení podniku a požadavkům na komputerizaci základních procesních setů podniku, ERP, SCM, CRM, … Studentům budou předvedeny soudobé programové prostředky, fragmenty podnikových informačních systémů z oblasti finančního, personálního a majetkového řízení podniku, které jsou na soudobém trhu. Studenti se naučí tyto prostředky využívat na programových podnikových úlohách.
Vedle toho se studenti naučí používat soudobé programové prostředky pro práci s podnikovými dokumenty.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím