Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 8 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 8 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 8 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 8 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 8 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 8 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 8 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 8 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 4 8 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 4 7 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Statistical dependence
 • Linear regression
 • Method of least squares
 • Correlation
 • Dependence of qualitative variables
 • Time series, basic characteristics
 • Moving averages
 • Trend functions
 • Seasonal component in time series, seasonal indices
 • Statistical comparison, indices

Doporučená literatura

 • ADAMEC, I. Applied statistics – Statistics. Brno: Mendelova Univerzita, 2010. ISBN 978-80-7375-455-6.
 • WONNACOTT, T.H., WONNACOTT, R.J. Introductory statistics for business and economics. Ontario, USA: John Wiley and sons, 1990. ISBN 978-0-471-61517-0.

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím