Finanční matematika

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětFinanční matematika (FM)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantRNDr. Radek Stolín, Ph.D. ( stolin@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 PV 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • Jednoduchý úrok
 • Jednoduché úrokování
 • Bankovní diskont
 • Složené úrokování
 • Smíšené úrokování, inflace
 • Ekvivalence hodnot, hodnotová rovnice
 • Ocenění investice, RPSN
 • Jednoduché důchody
 • Speciální typy jednoduchých důchodů
 • Obecné důchody
 • Dluhy a jejich umořování
 • Dluhopisy
 • Akcie

Doporučená literatura

 • Základní:
 • Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, 2. vydání. Ekopress, Praha 2015, ISBN 978-80-87865-18-7
 • Doplňková:
 • Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. HZ, Praha 1994, ISBN 80-901495-7-X
 • Cipra, T.: Matematika cenných papírů. HZ, Praha 2000, ISBN 80-86009-35-1
 • Macháček, O.: Finanční a pojistná matematika. PROSPEKTRUM, Praha 1995, ISBN 80-7175-035-2
 • McCutcheon, J. J., Scott, W. F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, London 1986. ISBN 0-7506-0092-6
 • Radová, J., Dvořák, P.: Finanční matematika pro každého. GRADA Publishing, Praha 2013, ISBN 978-80-247-4831-3

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty základními pojmy a výpočetními postupy užívanými ve finanční matematice. Jednotlivé lekce jsou věnovány různým způsobům úročení peněz a jejich užívání v praxi, finančnímu ocenění investice, různým typům důchodů a cenným papírům a obchodování s nimi. Ve cvičeních studenti provádějí rozbor a následně pomocí tabulkového procesoru Excel řešení úloh, které jsou typické ve finanční praxi.


Znalosti: Student zná různé způsoby připisování úroků a jejich matematické vyjádření. Rozumí pojmu časová hodnota peněz, je obeznámen s matematickým popisem problematiky obecných finančních toků, základními krátkodobými i dlouhodobými cennými papíry i s jejich fungováním a vlastnostmi.


Dovednosti: Student se orientuje v základních druzích úrokování a je schopen vyřešit běžné finanční problémy, které se objevují v praxi. Student je schopen matematicky sestavit hodnotovou rovnici pro jakoukoliv finanční transakci (včetně zohlednění inflace) a pomocí software MS Excel z ní vypočítat požadovanou neznámou.


Obecné způsobilosti: Student je schopen analyzovat a kvantitativně porovnávat nejrůznější investiční příležitosti. Student umí pracovat rozsáhlými tabulkami a provádět v nich i náročnější matematické výpočty v MS Excel.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím