Daně pro podnikovou praxi

Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětDaně pro podnikovou praxi (DPP-2)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 PV 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Daňový systém v ČR (stručná charakteristika našeho daňového systému, daň - její vlastnosti a funkce, konstrukce daní, výběr daní)
 • Správa daně (daňový řád, předmět a účel úpravy , základní zásady správy daní, elektronické doručování, následky porušení povinností při správě daní)
 • Daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost - hlavní pracovní poměr, dohoda o provedení práce, prohlášení zaměstnavatele, potvrzení příjmů atd.
 • Roční výkazy organizace související s § 6 zákona
 • Daň z příjmů právnických osob - stanovení základu daně, sestavení daňového přiznání
 • Daň z příjmů právnických osob - zkompletování daňového přiznáníní s příslušnými výkazy, povinnost auditu
 • DPH (uskutečnění zdanitelného plnění, nárok na odpočet DPH, daňový doklad v praxi)
 • DPH (DPH v rámci Evropské unie, sestavení daňového přiznání, souhrnné hlášení a jeho elektronické podání)
 • Daň z nemovitých věcí (daň z pozemků a ze staveb, stručná charakteristika, stanovení daňového základu, sestavení daňového přiznání)
 • Daňový portál (seznámení se s daňovým portálem, praktické vyzkoušení podání daňového přiznání, datová schránka)

Doporučená literatura

 • 1. VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2018. 14. vydání. Praha: VOX, 2018. ISBN 978-80-87480-63-2.

 • 2. VANČUROVÁ, A. a kol. Daňový systém ČR cvičebnice 2018. 16. vydání. Praha: VOX, 2018. ISBN 978-80-87480-68-7.
 • 3. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění.
 • 4. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v platném znění.
 • 5. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
 • 6. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční v platném znění.
 • 7. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí v platném znění.
 • 8. Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
 • 9. KOUT, P., LÍBAL, T. Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady. 3. vydání. Praha: VOX, 2017. ISBN 978-80-87480-55-7.
 • 10. KUNEŠ, Z. Daň z přidané hodnoty 2017 – úplné znění zákona o DPH od 1. července 2017 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů. 8. vydání. Praha: VOX, 2017. ISBN 978-80-87480-56-4.
 • 11. PILÁTOVÁ, J. a kol. Daňová evidence 2018 – komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 12. vydání. Olomouc: ANAG, 2018. ISBN: plánované vydání březen 2018.

Anotace

Cílem kurzu je po dříve zvládnutém kurzu Daně postoupit v daňové problematice dále: ke schopnosti aplikace daňových předpisů na konkrétní situace v podnikatelské praxi. Přednášky se zaměřují na získání přehledu – teoretického základu, jakým způsobem a rozsahem se daně dotýkají ekonomických subjektů a jejich činnosti. Na cvičeních se studenti učí určit daňové dopady příjmové situace a ekonomických transakcí prováděných subjekty daně na konkrétních příkladech.


Znalosti: Student zná a chápe princip fungování a konstrukci jednotlivých daní v ČR, získává orientaci v daňových předpisech, zná, jaké povinnosti má podnikatel vůči správci daně


Dovednosti: Student dokáže zhodnotit vliv konkrétní situace nebo realizace konkrétní transakce komplexně na daňové povinnosti ekonomického subjektu a toto své zhodnocení prakticky aplikovat při sestavení přiznání k jednotlivým daním. Dovede správně komunikovat se správcem daně.


Obecné způsobilosti: Student se dokáže samostatně rozhodovat, jak správně postupovat, nést odpovědnost za své rozhodnutí a své rozhodnutí zdůvodnit. 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím