Daně pro FR

Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětDaně pro FR (DAN)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů6
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 6 kr. ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2010/2011 P 5 6 kr. ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 6 kr. ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 3 5 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 4 7 kr. ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 6 kr. ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 6 kr. ZK

Sylabus

 • Daňová soustava ČR – základní právní normy, vymezení základních pojmů.
  Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daně z příjmů – společná ustanovení
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň silniční, Daň z nemovitostí, Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
 • Daně z příjmů - příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
 • Daně z příjmů - základ daně
 • Daně z příjmů – výdaje na dosažení a udržení příjmů
 • Daně z příjmů – výdaje které nelze uznat jako výdaje na dosažení a udržení příjmů
 • Daně z příjmů – odpisy hmotného majetku
 • Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů – vybraná ustanovení
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Daňový řád – vybraná ustanovení

Doporučená literatura

 • Studijní literatura primární: Úplná znění daňových zákonů pro rok 2013 vč. novel • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád . Zákon č. 589/1992 Sb., opojistném na sociálním zabezpečení . Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Anotace

Cíl a obsah předmětu:


Získat základní přehled o daňovém systému v ČR s následným podrobnějším zaměřením na způsob výběru daní. V rámci cvičení si osvojit principy řešení „daňových případů“  včetně  vypracování daňových přiznání..

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím