Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelský proces a potřeby klientů 2 (OPP2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 2 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 2 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. ZK

Sylabus

 • Potřeby nemocného v ošetřovatelství, klasifikace potřeb, hierarchie potřeb
 • Algoritmus uspokojování lidských potřeb, dynamika lidských potřeb
 • Hodnocení sebepéče a soběstačnosti nemocného
 • Ošetřovatelský proces v péči o pohybovou aktivitu nemocného
 • Ošetřovatelský proces v péči o hygienu a oblékání, v péči o spánek a odpočinek
 • Ošetřovatelský proces v péči o výživu, vyprazdňování, dýchání
 • Deficit v oblasti sexuálních potřeb
 • Ošetřovatelský proces u nemocného s bolestí
 • Jistota a bezpečí v ošetřovatelském procesu
 • Sebekoncepce a sebeúcta v ošetřovatelském procesu
 • Seberealizace, sebeaktualizace
 • Spirituální potřeby nemocného

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • ŠAMÁNKOVÁ, M., et al. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci: aplikované v ošetřovatelském procesu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 134 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3223-7.
 • TRACHTOVÁ, E. et al. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 3.vyd. Brno: NZONCO Brno, 2013. 186 s. ISBN 80 -7013 -324 -4.
 • KOPÁČIKOVÁ, M., CETLOVÁ, L, STANČIAK, J. Ošetřovatelský proces a potřeby pacientů / klientů. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. 2012. 260 s. ISBN 978-80-87035-51-1.
 • POLICAR, R. Zdravotnická dokumentace v praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2010. 224 s. ISBN 978-80-2472358-7.
 • TÓTHOVÁ, V., et al. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. 1. vydání. Praha: Triton, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7387-286-1.
 • CETLOVÁ, L., DRAHOŠOVÁ, L., TOČÍKOVÁ, I. Hodnotící a měřící škály pro nelékařské profese. VŠPJ: Jihlava, 2012. 124 s. ISBN 978-80-87035-45-0.
 • Doporučená:
 • JAROŠOVÁ, D. Vybrané ošetřovatelské modely a teorie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2002. 75 s. ISBN 80-7042-339-0.
 • FARKAŠOVÁ, E. Ošetrovateľstvo - teória. 1. vyd. Martin: Osveta, 2001. 133 s. ISBN 80-8063-086-0 .
 • ARCHALOUSOVÁ, A. Přehled vybraných ošetřovatelských modelů. 1. vyd. Hradec Králové, NUCLEUS, 2003. 99 s. SBN 80-86225-33-X.
 • POSPÍŠILOVÁ, A., KYASOVÁ, M., JUŘENÍKOVÁ, P. Způsoby formulace ošetřovatelských diagnóz, intervencí a očekávaných výsledku ošetřovatelské péče s ohledem na vzdělání všeobecných sester. Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. 1. vyd. Praha: Evropské vzdělávací centrum s.r.o. 2010. 257 s. ISBN 978-80-87386-10-1.
 • VONDRÁČEK, L. , VONDRÁČEK. J. Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 56 s. ISBN 978-80-247-6003-2.
 • VONDRÁČEK, L., VONDRÁČEK. J. Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 68 s. ISBN 978-80-247-6084-1.
 • VÖRÖSOVÁ, G. a kol. Klasifikacné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovatelstve. 1. vyd. Martin: Osveta, 2007. 112 s. ISBN 978-80-8063-242-7.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem je vybavit studenta problematikou ošetřovatelské praxe- ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází při poskytování individuální ošetřovatelské péče. Je zaměřen na potřeby klientů, na hierarchii potřeb v oblasti péče o zdraví populace.Znalosti:


Student zná základy podpory a ochrany veřejného zdraví a vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.Dovednosti:


Student umí v praxi zařadit ošetřovatelský proces a péči o pacienta s ohledem na jeho bio-psycho-socio-spirituální potřeby.Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusíHodnotící metody a kritéria: Zkouška


Ústní formou -  výsledek zkoušky se hodnotí v souladu s pravidly ECTS klasifikačními známkami:


A (výborně) - ústní projev je samostatný, student pružně a správně reaguje na zadané otázky


B (velmi dobře) - ústní projev je samostatný, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


C (dobře)- v ústním projevu se objevují drobnější chyby nebo nepřesnosti, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


D (uspokojivě) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami za malé pomoci vyučujícího


E (dostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s většími chybami za pomoci vyučujícího


F (nedostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, které nejsou vysvětleny nebo vysvětleny nedostatečně při výrazné pomoci vyučujícího


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky:13 hodin                            Cvičení: 0


Samostatná příprava: 27 hodin


Celkem:  40 hodinKombinované studium:


Přednášky: 5 hodin                             Cvičení: 5 hodin


Samostatná příprava: 35 hodin


Celkem: 45 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím