Zdravotnická psychologie

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětZdravotnická psychologie (ZPSY)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZK

Sylabus

 • OBSAH PŘEDMĚTU:
 • A)Přednášky
 • 1. Celostní pojetí nemoci, zdraví versus nemoc, psychosomatické a somatopsychické vztahy.
 • 2. Psychologie nemoci, fáze prožívání nemoci, role nemocného.
 • 3. Prožívání bolesti, truchlení, deprese.
 • 4. Psychologie zdravotníků, vztahy mezi zdravotníky a psychosociální krize
 • 5. Mentální hygiena, prevence stresu.
 • 6. Problematika iatropatogenie, neproduktivního chování, syndromu vyhoření.
 • 7. Základy psychoterapie.
 • B) Cvičení
 • 1. Pacient a nemoc
 • 2. Pacient a zdravotník – krizová intervence teď a nyní
 • 3. Psychoterapeutický vztah – Balintovská terapie, Rogers
 • 4. Psychologická problematika, uplatnění psychologie u interních onemocnění - kazuistiky
 • 5. Psychologické problémy, uplatnění psychologie u chirurgických zákroků – kazuistiky
 • Psychologické problémy, uplatnění psychologie u onkologických onemocnění – kasuistiky
 • Psychologické problémy chronicky a nevyléčitelně nemocných pacientů
 • Psychologické problémy starých pacientů, stáří, umírání, smrt

Doporučená literatura

 • ZACHAROVÁ, E., HERMANOVÁ, M., ŠRÁMKOVÁ, J.: Zdravotnická psychologie, Grada, 2007
 • JOBÁNKOVÁ, M.: Vybrané problémy psychologie zdravotnické činnosti. Brno: IDPVZ, 1992


 • KRIVOHLAVÝ,J.: Psychologie nemoci. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0179-0.


 • KRIVOHLAVÝ,J.: Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2002 ISBN 80-7178-551-2.
 • VYMĚTAL, J: Lékařská psychologie. Praha: Portál 2003. ISBN 80-7178-740-X.

Anotace

Cílem kurzu je uvedení studentů do problematiky zdravotnické psychologie. Přednášky poskytnou úvodní vhled do oboru. Cvičení jsou orientována aplikačně, využití konkrétních kazuistik přispívá k rozvoji praktických schopností potřebných ke komunikaci
s pacienty a jejich rodinami, se zdravotníky a při péči o vlastní duševní hygienu.


 

Znalosti: Student umí vysvětlit základní pojmy ze zdravotnické psychologie a rozumí jejich souvislostem. Student chápe podstatu psychosomatických onemocnění intelektově i emocionálně rozumí změnám v chování lidí v závislosti na typu onemocnění.


 


Dovednosti: Student dovede komunikovat s pacienty s ohledem na jejich chování vycházející z typu onemocnění. Student
dovede komunikovat s ostatními zdravotníky a řešit běžné každodenní i náročnější profesní situace.


Obecné způsobilosti: Student dovede introspektivně reflektovat své chování a prožívání, vyrovnat se se zátěžovými situacemi a kvalitativně rozvíjet svou osobnost.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím