Ošetřovatelská péče o seniory

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelská péče o seniory (OPS-3)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 6 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Koncepce oboru gerontologie, teorie stárnutí, fyziologie stárnutí, funkční změny ve vyšším věku.
 • 2. Psychosociální změny ve stáří.
 • 3. Zdravý životní styl ve stáří
 • 4. Charakteristika chorob vyššího věku, efekt ledovce, polymorbidita, mikrosymptomatologie.
 • 5. Farmakoterapie v geriatrii.
 • 6. Rehabilitační péče u geriatrického klienta
 • 7. Demence.
 • 8. Kapitoly z geriatrické kardiologie a pneumologie
 • 9. Nejčastější choroby trávicího ústrojí a urologická onemocnění ve stáří.
 • 10. Inkontinence u geriatrických pacientů.

Doporučená literatura

 • TOPINKOVÁ,E., NEUWIRTH,J. Geriatrie pro praktického lékaře. Praha: Grada, 1995.
 • JEDLIČKA,V. a kol. Praktická gerontologie. Brno: IDVPZ,1991.

 • BURGGRAF,V. BARRY,R. Gerontological Nursing. By Slack Incorporated, 1996.
 • DOENGES, M.E., MOORHOUSE,M.F. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha: Grada, 1996.
 • SVATOŠOVÁ, M. Umění doprovázet. Červený Kostelec: Hospic A.České, 1999.

Anotace

Předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje studenty s involučními změnami, , zdravotním stavem a onemocněními ve vyšším věku z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb seniorů změněných v souvislosti s onemocněním. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb lidí vyšších věkových skupin a způsob jejich uspokojování, včetně odlišnosti multidisciplinární péče o seniory v oblasti primární, lůžkové a následné péče.Cíl:


Seznámení   studentů s involučními změnami a změnami zdravotního stavu v souvislosti   se stárnutím. Seznámení s onemocněními vyššího věku z hlediska ošetřovatelské   péče a potřeb seniorů změněných v souvislosti s onemocněním. Důraz je   kladen na odlišnosti individuálních potřeb lidí vyšších věkových skupin a   způsob jejich uspokojování, včetně odlišnosti multidisciplinární péče o   seniory v oblasti primární, lůžkové a následné péče.Znalosti:


Student má přehled o fyziologickém procesu   funkčních změn ve stáří.Dovednosti:


Student ovládá ošetřovatelskou péči o specifické   skupiny starých pacientů.Obecné   způsobilosti:


Student je způsobilý realizovat ošetřovatelský   proces v geriatrii.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím