Ošetřovatelská péče ve stomatologii

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelská péče ve stomatologii (OST-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMDDr. Tomáš Vaněk
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 6 1 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 6 1 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 6 1 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod do studia zubního lékařství; nové perspektivy zubního lékařství.
 • Vývoj a erupce zubu; patogeneze, diagnostika, léčba
 • Nová koncepce v diagnostice a terapii zubních kazů včetně zubů s nedokončeným vývojem.
 • Zánětlivá a nádorová onemocnění zubů.
 • Parodontologie – prevence, diagnostika, léčba.
 • Poranění tvrdých zubních tkání a pulpy; diagnostika, léčba, následky úrazů.
 • Cvičení:
 • Protetická léčba; onemocnění ústní sliznice.
 • Ošetření pacientů na pohotovosti.
 • Neošetřitelný pacient, nefarmakologické ovlivnění chování dětí, premedikace, sedace při vědomí, celková anestezie

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • FIALOVÁ S., NOVÁKOVÁ K. Vybrané kapitoly z pedostomatologie. 2. Vyd. Olomouc: VUP Olomouc, 2004. 156 s. ISBN 80-244-0894-5.
 • DOSTÁLOVÁ, T. a kol. Stomatologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 196 s. ISBN 978-80-247-2700-4.
 • HELLWIG E., KLIMEK J., ATTIN T. Záchovná stomatologie a parodontologie. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. 332 s. ISBN 80-247-0311-4.
 • KLEPÁČEK I., MAZÁNEK J. A KOL. Klinická anatomie ve stomatologii. 1. Vyd.Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2001.332 s. ISBN 80-7169-770-2.
 • VURN, V. a kol. Ošetřovatelství ve stomatologii. 1. vyd. Praha: Manus, 2005. 82 s. ISBN 978-80-86571-08-9.
 • Doporučená:
 • KOMÁREK S., EBER M. Příprava stomatologického instrumentária. 1. Vyd.Praha: Grada Publishing a.s., 2003. 348 s. ISBN 80-247-0329-7.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Předmět vytváří poznatky v oblasti profesionálního klinického ošetřovatelství v oblasti péče o dutinu ústní. Seznamuje studenty s preventivní péči ve stomatologii u dětí a dospělých a nejčastějšími klinickými stavy a onemocněními dutiny ústní.


Znalosti:


Student má znalosti o vývoji zubu, patogenezi, diagnostice a léčbě onemocnění zubů. Má přehled z oblasti parodontologie, úrazů v oblasti dutiny ústní a protetické léčby.


Dovednosti:


Student ovládá nefarmakologické postupy ovlivnění neošetřitelného pacienta a asistenci při farmakologických postupech jeho zklidnění.


Obecné způsobilosti:


Student je způsobilý asistovat lékaři při vyšetření a ošetření zubů a provádět preventivní péči o dutinu ústní dospělých a dětských pacientů.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Vypracování seminární práce na zadané téma. Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky:  8 hodin                           Cvičení: 0hodin


Samostatná příprava: 32 hodin


Celkem: 40 hodinKombinované studium:


Přednášky:  3 hodiny                           Cvičení: 2 hodiny


Samostatná příprava: 35 hodin


Celkem: 40 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím