Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 (OPI2-2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 4 4 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 4 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 4 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZK

Sylabus

 • Onemocnění ledvin
 • Onemocnění z poruch metabolismu
  (metabolický syndrom)
 • Základní poruchy acidobazické rovnováhy
  Onemocnění z poruch vodního a elektrolytového hospodářství
 • Onemocnění z poruch endokrinních žláz
 • Klinická onkologie
 • Naléhavé situace ve vnitřním lékařství.
  Indikace k přijetí na JIP

Doporučená literatura


 • SOUČEK, M. - ŠPINAR, J. - SVAČINA, P. a kol. Vnitřní lékařství pro stomatology. Grada 2005.

 • CHROBÁK, L. a kol.: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, 2007

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Charakterizuje klinické stavy v interním lékařství z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s interními chorobami, jejich etiologii, symptomatologii a diagnostiku při onemocněních dýchacího ústrojí, oběhového ústrojí, nemocích krve, zažívacího traktu, ledvin a močových cest, poruchách metabolismu a výživy, endokrinologických onemocněních, onemocněních pohybového aparátu, imunologicky podmíněných chorobách, akutních otravách, infekčních onemocněních. Seznamuje se specifikami diagnostiky, ošetřovatelské péče a léčby (komplikacím předcházející) nemocných v interních oborech.Cíl:


Cílem předmětu je vybavit studenty základními   znalostmi o chorobách vnitřního lékařství a následně charakteristikou   ošetřovatelské péče u vybraných chorob.Znalosti:


Student zná a charakterizuje   klinické stavy v interním lékařství z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb   pacientů změněných v souvislosti s interními chorobami, jejich etiologii,   symptomatologii a diagnostiku při onemocněních dýchacího ústrojí, oběhového   ústrojí, nemocích krve, zažívacího traktu, ledvin a močových cest, poruchách   metabolismu a výživy, endokrinologických onemocněních, onemocněních   pohybového aparátu, imunologicky podmíněných chorobách, akutních otravách,   infekčních onemocněních. Seznamuje se specifikami diagnostiky, ošetřovatelské   péče a léčby (komplikacím předcházející) nemocných v interních oborech.Dovednosti:


Student umí vytvořit a pojmenovat u příkladu kazuistiky   klienta s interním onemocněním –    ošetřovatelské diagnóza a plán ošetřovatelské péče.Obecné   způsobilosti:


Student se orientuje v oblasti   charakteristiky choroby, příznaků onemocnění, léčby a komplexního plánu   ošetřovatelské péče u vybraných chorob onemocnění krvetvorby, srdce, cév,   trávicího traktu, ledvin, dýchacího ústrojí a pohybového ústrojí.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím