Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 (OPC2-4)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 4 4 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 4 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 4 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZK

Sylabus

  • Onemocnění ledvin
  • Onemocnění z poruch metabolismu
    (metabolický syndrom)
  • Základní poruchy acidobazické rovnováhy
  • Onemocnění z poruch vodního a elektrolytového hospodářství
  • Onemocnění z poruch endokrinních žláz
  • Klinická onkologie
  • Naléhavé situace ve vnitřním lékařství.
  • Indikace k přijetí na JIP

Doporučená literatura

Anotace

Cíl:


Seznámit studenty se soustavou poznatků   z všeobecné a speciální chirurgie a nadstavbových chirurgických oborů.


Znalosti:


Student dokáže charakterizovat základní principy   chirurgické léčby u dospělých a dětí, má vědomosti a schopnosti týkající   se efektivní ošetřovatelské péče o chirurgického pacienta s důrazem na   specifika jeho stavu a s využitím poznatků z jiných předmětů.


Dovednosti:


Student dovede pečovat o pacienty s vybranými   chirurgickými onemocněními a stavy na jednotlivých úsecích chirurgické péče   ve všech věkových obdobích s prioritním zaměřením na identifikaci   ošetřovatelských problémů, potřeb a prevenci.Obecné   způsobilosti:


Student   se orientuje v klinických stavech a onemocněních v chirurgických oborech   z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti   s chirurgickým onemocněním. Charakterizuje klinické stavy, jejich etiologii, příznaky,   diagnostiku a léčbu v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a   kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii,   plastické chirurgii a při popáleninách. V rámci předmětu se studující   seznamují s problematikou první pomoci a zajišťování zdravotní péče v   mimořádných a krizových situacích. Součástí předmětu jsou základy z   anesteziologie.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím