Ošetřovatelská péče v neurologii

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelská péče v neurologii (OPN)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 5 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 5 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 5 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 5 3 kr. ZK

Sylabus

 • Semináře
 • 1. Základní neurologické pojmy
 • 2. Příznaky a projevy poruch nervového systému
 • 3. Topika
 • 4. Speciální neurologická vyšetření dětí a dospělých
 • 5. Etiologie
 • 6. Léčení nervových chorob u dětí a dospělých
 • 7. Vertebrogenní onemocnění
 • 8. Speciální neurochirurgie u dětí a dospělých
 • 9. Dětská neurologie
 • Cvičení
 • 1. Ošetřovatelská anemnestika a diagnostika u nemocných s neurologickým onemocněním
 • 2. Ošetřovatelský proces u klientů s nemocemi postihující mozek
 • 3. Ošetřovatelský proces u klientů s nemocemi postihující míchu
 • 4. Ošetřovatelský proces u klientů s roztroušenou sklerózou
 • 5. Ošetřovatelský proces u klientů s Parkinsonovou chorobou
 • 6. Ošetřovatelský proces u dítěte s DMO
 • 7. Ošetřovatelský proces u klientů po úrazech mozku a míchy
 • 8. Ošetřovatelský proces u klientů s neuroinfekcí
 • 9. Ošetřovatelský proces u klientů s neuromuskulárním onemocněním
 • 10. Ošetřovatelský proces u klientů s nemocemi postihující periferní nervový systém

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
 • SEIDL,Zdeněk : Neurologie pro studium i praxi, Grada, 2004
 • TYRLÍKOVÁ, P., I.: Neurologie pro sestry. 1.vyd., Brno, IDV PZ, 1999
 • URBÁNEK, K.: Symptomy a syndromy obecné neurologie, Olomouc, 1994
 • URBÁNEK, K.: Přehled vyšetřovacích metod v neurologii, Olomouc: 1996
 • URBÁNEK, K.: Skriptum speciální neurologie, Olomouc, 1998
 • Doporučená literatura:
 • AMBLER. Z., BEDNAŘÍK, J., RUŽIČKA, E. a kol.: Klinická neurologie I a II, Triton, 2002
 • ČERNÝ, R. – MACHALA, L.: Neurologické komplikace HIV/AIDS. Praha, Karolinum, 2007
 • HNÍZDIL, J.: Bolesti zad jako životní realita, Triton, 2000
 • HOUDEK, M. a kol.: Neuromodulace. Grada, 2007
 • KOTAGAL, S.: Základy dětské neurologie, Praha: Triton, 1996
 • KRAUS, J. a kol.: Dětská mozková obrna. Grada,2004
 • ORSZÁGH, J. - KÁŠ, S.: Cévní příhody mozkové. Praha: Brána, 1995
 • PREISS, M. – KUČEROVÁ, H. a kol.: Neuropsychologie v neurologii, 2006
 • SEIDL, Z. - VANĚČKOVÁ, M.: Magnetická rezonance hlavy, mozku a páteře. Grada, 2007
 • VOJTĚCH, Z.: EEG v epileptologii dospělých. Grada, 2004

Anotace

Stručná anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Studenti budou seznámeni s obecnými principy patofyziologie neurologických onemocnění, základy vyšetřovacích neurologických metod, základními klinickými neurologickými obrazy a principy léčby neurologických onemocnění. Seznamuje s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněními, které postihují nervový systém a které výrazně ovlivňují kvalitu života člověka. Informuje rovněž o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti primární, sekundární a terciární.Cíle:


Předmět   jako integrální součást komplexu předmětů klinického ošetřovatelství si klade   za cíl seznámit studenty s principy léčení a ošetřování nemocných s   neurologickými onemocněními. Seznamuje s patofyziologií neurologických   onemocnění, diagnostickými metodami v neurologii a základními klinickými   neurologickými obrazy.Znalosti:


Studenti   se obeznámí s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb   pacientů změněných v souvislosti s onemocněními, které postihují   centrální a periferní nervový systém, a které výrazně ovlivňují kvalitu   života pacientů. Předmět vytváří u studentů komplex znalostí o   multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti   primární, sekundární a terciární neurologické péče.Dovednosti:


Student   ovládá ošetřovatelskou anamnestiku a diagnostiku u nemocných s neurologickými   onemocněními. Provádí plánování a vyhodnocování účinnosti ošetřovatelské   péče.Obecné   způsobilosti:


Studenti   jsou způsobilí plánovat a realizovat ošetřovatelské intervence v neurologii   a vyhodnocovat jejich účinnost.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím