Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami (OPON)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 3 kr. ZK

Sylabus

 • Přednášky
 • 1. Onkologie a její náplň, rizikové faktory vzniku zhoubných nádorů, primární prevence, klasifikace TNM, onkologické hlášení a jeho význam
 • 2. Komplexní léčba zhoubných nádorů, základy radioterapie, účinek ionizujícího záření na tkáně
 • 3. Přehled protinádorové chemoterapie a hormonální terapie, paliativní a symptomatická léčba
 • 4. Anamnéza a klinické vyšetření u onkologického pacienta, význam pro stanovení ošetřovatelské diagnózy
 • 5. Zásady primární a sekundární prevence, praktické příklady, problémy pozdní diagnostiky zhoubných nádorů
 • 6. Plánování protinádorové chemoterapie, způsoby aplikace cytostatik, zvláštnosti ošetřovatelské péče v průběhu chemoterapie
 • 7. Nežádoucí účinky protinádorové chemoterapie, jejich prevence a léčba
 • 8. Ošetřovatelská péče u nemocných v terminálních stádiích nádorového onemocnění
 • 9. Léčba bolesti
 • 10. Aspekty péče u onkologických nemocných
 • Cvičení
 • 1. Vyšetřovací metody v onkologii, nádorové markery, význam výsledků pro ošetřovatelský proces
 • 2. Zvláštnosti ošetřovatelské péče v průběhu radioterapie. Ukázka přístrojové techniky a vlastního ozařování
 • 3. Postradiační reakce místní a celková, ošetřování postradiačních reakcí, praktické ukázky
 • 4. Paliativní terapie, symptomatická terapie, zvláštnosti ošetřovatelské péče

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
 • KLENER P. : Klinická onkologie, Galén , 2002.
 • VORLÍČEK, J.- ABRAHÁMOVÁ, J. – VORLÍČKOVÁ,H. a kol: Klinická onkologie pro sestry. Grada, 2006
 • Doporučená literatura:
 • KLENER P.: Protinádorová chemoterapie,Galén,Praha,1996.
 • MACHÁČEK J.,ĆWIERTKA, K.: Základy radiační a klinické onkologie,Vydavatelství UP Olomouc,1996.

Anotace

Stručná anotace předmětu: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Informuje o významu primární a sekundární onkologické prevence, o etiologických a predispozičních faktorech a o statistickém výskytu jednotlivých druhů nádorových onemocnění. Seznamuje s odlišnostmi a charakterem pracovišť pro péči a léčbu onkologicky nemocných. Poskytuje informace o jednotlivých klinických stavech z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onkologickým onemocněním, které významně ovlivňují kvalitu života onkologicky nemocného člověka a jeho rodiny. Cíl:


Cílem předmětu je seznámit studenty   s charakteristikou onkologického pracoviště a léčbou onkologických   onemocněníZnalosti:


Student zná základní vyšetřovací metody a příznaky   onkologických chorob a charakterizuje pojmy aktinoterapie, chemoterapie a   nežádoucí účinky léčby.Dovednosti:


Student dokáže formulovat ošetřovatelské diagnózy   u probíraných onkologických onemocnění a na jejich základě vytvářet   intervence v ošetřovatelském plánu.Obecné   způsobilosti:


Student má základní přehled v oblasti   varovných znamení onkologického onemocnění a jeho prevence.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím