Biofyzika

Studijní plán: Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětBiofyzika (BIO)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 1 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 1 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 1 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 1 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 1 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 1 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Biofyzika buňky a biopotenciály
 • Struktura a vlastnosti biomembrán
 • Biofyzika tkání a orgánů
 • Biomechanika kostí a kloubů
 • Biomechanika krevního oběhu
 • Biofyzika dýchání
 • Biofyzika smyslového vnímání
 • Klasifikace receptorů
 • Biofyzika vidění
 • Regulace teploty organismu
 • Využití elektrického proudu
 • Vyšetřovací metody, ultrazvuk
 • Ionizující záření
 • Využití záření, laser, magnetická rezonance

Doporučená literatura

 • Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů;
  J. Rosina, H. Kolářová, J. Stanek; Grada
 • Lékařská biofyzika a přístrojová technika;
  Ivo Hrazdíra; Neptun

Anotace


Anotace předmětu a výstupy předmětu


Předmět biofyzika obsahuje znalosti z fyziky a specifické učivo zaměřené na zdravotnickou problematiku.. Cíl:


Studenti získají základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod a jejich biologických účincíchZnalosti:


Student zná strukturu a vlastnosti biomembrán, biofyziku tkání orgánů, biomechaniku kostí a kloubů, biomechaniku krevního oběhu, biofyziku dýchání a biofyziku smyslového vnímání.Dovednosti:


Student provede natočení ekg u klienta s onemocněním srdce, zvládá provedení a edukaci klienta při spirometrii.Obecné způsobilosti:


Seznámí se s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou tato vyšetření prováděna. Student vidí za vyšetřovacími a terapeutickými metodami jejich fyzikální podstatu, na jejím základě sleduje vývoj a modernizaci potřebné přístrojové techniky.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím