Sociální politika II.

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013

PředmětSociální politika II. (SP2-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. David Urban, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů4
Ekvivalent
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 2 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1) Sociální pojištění
  2) Sociální pomoc
  3) Státní sociální podpora
  4) Vzdělávací politika
  5) Politika bydlení
  6) Zdravotní politika
  7) Politika zaměstnanosti
  8) Rodinná politika
  9) Stáří jako sociální událost
  10) Sociálně – právní ochrana dětí
  11) Výchovná opatření
  12) Náhradní rodinná výchová
  14) Sociální politika EU a světa

Doporučená literatura

 • HANZL, D. Sociální politika. Jihlava: VŠPJ, 2014.
 • KREJČÍ, O.: Mezinárodní politika. Praha. Victoria Publishing, 1997
  MUSIL, L.: Vývoj sociálního státu v Evropě. Brno, 1996
  TOMEŠ, I.: Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. Praha. Socioklub, 1996 TWELVETREES, A.: Comunity Work. London. Palgrave, 2002

  WALSH, M., STEPHENS, P., MOORE, S.: Social Policy & Welfare. Nelson Thornes Cheltenham, 2005

Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti sociální politiky, se zaměřením na národní a mezinárodní přehled. Pochopit a umět vysvětlit vliv sociální politiky státu na kvalitu života občanů, na vznik a vývoj sociálních událostí.Znalosti:


Studující disponuje vědomostmi o tvorbě a fungování sociální politiky v ČR a v Evropě. Umí analyzovat základní mechanismus fungování sociální politiky. Má přehled o mezinárodních aspektech sociální politiky a jejím vlivu na formování domácí sociální politiky. Umí posoudit vliv sociální politiky na jednotlivé sociální události.Obecné způsobilosti:


Všeobecný přehled o trendech, nástrojích a perspektivách sociální politiky realizované v ČR. Studující se orientuje v sociální politice, průběžně sleduje a vyhodnocuje aktuální situaci v oblasti sociální politiky (v ČR i v širším mezinárodním kontextu).Zakončení předmětu


Zápočet – vědomostní test.
Zkouška – ústní.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím