Vybrané kapitoly z chirurgie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013

PředmětVybrané kapitoly z chirurgie (VKCH)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. MUDr. František Bělina, CSc.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 5 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 5 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. ZK

Sylabus

 • 1. Koncepce oboru chirurgie
  2. Předooperační příprava, předoperační péče, komplikace
  3. Vyšetřovací metody v chirurgii
  4. Asepse, antisepse, chirurgická infekce
  5. Všeobecná ošetřovatelská anamnestika a diagnostika plánovaně hospitalizovaných chir. nemocných
  6. Léčba v chirurgii: konzervativní, operační, operační postupy, miniinvazivní chirurgie
  7. Anestezie
  8. PP a zajišťování zdrav. péče v mimořádných krizových situacích

Doporučená literatura

 • SLEZÁKOVÁ, L a kol. Ošetřovatelství v chirurgii I. Praha: Grada publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247
  3129-2.
  SLEZÁKOVÁ, L a kol. Ošetřovatelství v chirurgii II. Praha: Grada publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247
  3423-1.

Anotace

Cíl:


Seznámit studenty se soustavou poznatků z všeobecné chirurgie.


Znalosti:


Student dokáže charakterizovat základní principy chirurgické léčby u dospělých a dětí.


Dovednosti:


Student dovede pečovat o pacienty s vybranými chirurgickými onemocněními a stavy na jednotlivých úsecích chirurgické péče ve všech věkových obdobích s prioritním zaměřením na identifikaci ošetřovatelských problémů, potřeb a prevenci.


Obecné způsobilosti:


Student se orientuje v klinických stavech a onemocněních v chirurgických oborech z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chirurgickým onemocněním.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím