Psychoterapie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013

PředmětPsychoterapie (PTR)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 5 3 kr. ZA

Sylabus

 • • Vymezení pojmů
  • Druhy psychoterapie
  • Hlubinná psychoterapie
  • Dynamická a interpersonální psychoterapie
  • Rogersovská psychoterapie
  • Behaviorální psychoterapie
  • Kognitivní psychoterapie
  • Komunikační psychoterapie
  • Gestalt terapie
  • Existenciální a humanistiká psychoterapie
  • Skupinová psychoterapie

Doporučená literatura

 • Povinná:
  KRATOCHVÍL, S.: Základy psychoterapie. Portál Praha. 2006
  LANYADOOVÁ, M., HORNEOVÁ, A.: Psychoterapie detí a dospívajících. Triton 2005.

  Doporučená:
  Gestalt psychoterapie. Jennifer Mackewn. Vydavateľstvo: Portál, 2009.
  Tvůrčí proces v Gestalt terapii. Joseph Zinker. Vydavateľstvo: ERA group, 2004.
  Integrovaná Gestalt terapie – obrysy / teorie / praxe. Erving Polster, Miriam Polster. Vydavateľstvo: František Šalé – ALBERT, Sdružení Podané ruce, 2000.
  Gestalt terapie. Vzrušení lidské osobnosti a její růst. Frederick Perls, Ralph F. Hefferline, Paul Goodman. Vydavateľstvo: Triton, 2004.
  Gestaltterapie – Uvědomování, dialog a proces (Historie a současnost). Garry M. Yontef. Vydavateľstvo: Triton, 2009.
  Gestalt on line. Časopis České společnosti pro gestalt terapii (ČSGT).

Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými východisky psychoterapeutických přístupů a jejich možnostmi v aplikační rovině sociální práce.


 Znalosti:


Teoretické kompendium vyžadované pro uplatnění se v profesích, ve kterých podstatnou část práce tvoří sociálně terapeutická či vysoce kvalifikovaná poradenská práce s lidmi. Dovednosti:


Student dokáže rozlišit specifika jednotlivých přístupů v psychoterapii. Obecné způsobilosti:


Student dokáže identifikovat hranice mezi poradenstvím, psychoterapií a dalšími metodami přímé práce  s klientom, pozná šířku možností a přístupů práce s klientem, umí předběžně identifikovat vlastní preference pro vybrané přístupy.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím