Einfuhrung in die arttherapie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013

PředmětEinfuhrung in die arttherapie (EiA)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykNěmecky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 PV 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • • Berühren wir die Farben!
  • Kommunikation mit dem Bleistift! (Übung in den Paaren)
  • Assoziationen mit den Farben (wie unsere Emotionen mit Farben zusammenhängen)
  • Der Arttherapie
  • Funktion der Kunst- und Musiktherapie
  • Die Einführung in die Musik- und Dramatherapie
  • Musik- und Dramatherapie in der Praxis
  • Die Entwicklung der Arttherapie
  • Das autogene Training
  • Die narrative Ethik und ihre Historie
  • Einführung in die Kinderzeichnung
  • Der menschliche Körper in der Kinderzeichnung

Doporučená literatura

 • ŠICKOVA-FABRICI, J. Základy arteterapie. 1. Vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-616-0.
  CAMPBELLOVÁ, J. Techniky arteterapie. 2. Vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-771-X.
 • ROSELINO,D. Kresba jako nástroj poznání dítěte. 1. Vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 80-7178-545-8.
  CASEOVA, C., DALLEYOVÁ, T. Arteterapie s dětmi. 1. Vyd. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-065-0.
  JUNG, C. G.: Mandaly. Obrazy z nevědomí. 1. Vyd. Brno: nakladatelství Tomáše Janečka 2004. ISBN 80-8588
  034-2.

Anotace


Cíl:


Cílem je seznámit studenty s arteterapií jako jedním z léčebných postupů, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako svébytný obor. Dva základní proudy arteterapie tvoří: terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány.


 Znalosti:


Student zná základní prostředky arteterapie a zná její využití u nemocných jedinců.


 Dovednosti:


Student si během cvičení osvojí metody arteterapie, jelikožje vyžadována i vlastní tvorba pro získání jedinečné vlastní zkušenosti s jednotlivými arteterapeutickými metodami.


 Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím