Financial Management and Investment Decision-making

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětFinancial Management and Investment Decision-making (FRIRa-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garantdoc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. ( jansky@vspj.cz )
Jazykanglicky
Počet kreditů6
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • PROPERTY AND CAPITAL STRUCTURE OF A COMPANY AND ECONOMIC STATEMENTS
 • FINANCIAL MANAGEMENT OF THE COMPANY – RULES
 • SHORT-TERM FINANCING – RECEIVABLES
 • LEASING, FACTORING, FORFEITING, FRANCHISING
 • LONG-TERM FINANCING
 • CASH-FLOW MANAGEMENT
 • CAPITAL BUDGETING METHODS (NPV, IRR)
 • FINANCIAL PLANNING AND CRISIS MANAGEMENT
 • MARKET EVALUATION OF A COMPANY
 • EUROPEANFUNDS
 • FINANCIAL ANALYSIS FUNDAMENTALS

Doporučená literatura

 • Jiříček, P, Dostálová, Z. Financial Management and Investment Decision. 2. vydání. Jihlava: Colledge of Polytechnics Jihlava, 2010
 • Brealey R.A, Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate Finance, 8th edition. New York: McGraw-Hill Publishing, 2006, ISBN 978-0-07-295723-6
 • Fabozzi, F.J., Peterson P.J. Financial Management and Analysis, 2th edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley Inc.2003, ISBN 0-471-23

Anotace

The aim of the course is to acquaint students with the fundamental problems associated with decision-making in financial management and investment decisions. Lectures contain the principles and methods of short-term financing, cash-flow management and managing the company’s liquidity. The subject of the teaching is the area of corporate investments and their financing, capital budgeting methods, crisis management and fundamentals of financial analysis of the company. The area of financial planning, crisis financing and financing from European funds is also covered.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím